Podcasty

W naszym podcaście TPA Observer analizujemy kluczowe zawiłości i ryzyka regulacyjne dla firm. Oswajamy świat podatków, prawa i biznesu. Omawiamy trendy w najważniejszych sektorach gospodarki i inspirujemy zmiany w sposobie prowadzenia profesjonalnego biznesu. Zapraszamy!

Słuchaj naszych podcastów na

Najnowsze posty

Podatek u źródła w praktyce

Od początku 2022 r. weszła w życie wielokrotnie przekładana nowelizacja przepisów regulujących nowe obowiązki w zakresie poboru podatku u źródła (WHT).

Więcej

Inwestowanie w modelu asset deal

W tym odcinku skupiamy się na inwestycjach w samo aktywo, czyli tzw. asset deal, korzyściach z nich wynikających, ale także identyfikujemy możliwe zagrożenia.

Więcej