Tax & Legal Highlights PL

Pionierskie transakcje kupna, zbycia, nowe inwestycje, najem, niezwykle duże zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe – to tylko namiastka tego, z czym na co dzień mierzy się branża real estate. Stąd niezwykle ważne jest posiadanie aktualnej wiedzy na temat regulacji prawnych, zmian przepisów czy stanowisk kluczowych organów. Chcesz mieć to wszystko w jednym miejscu? Śledź nasz podatkowo-prawny newsletter dla branży real estate. Zapraszamy.