50% kosztów uzyskania przychodów dla branży IT

Wyższe wynagrodzenie netto dla pracowników bez zwiększenia kosztów po stronie pracodawcy.

Pracownikom, z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami, przysługują 50-procentowe koszty uzyskania przychodów. Z podwyższonych kosztów autorskich mogą skorzystać przykładowo programiści lub twórcy gier i aplikacji komputerowych.

Ta preferencja podatkowa pozwala na zaoferowanie pracownikom-twórcom atrakcyjniejszego schematu wynagradzania, co w praktyce przekłada się na uzyskiwanie przez nich wyższego wynagrodzenia netto.