Korekty w rozliczeniach z ZUS – kluczowe zmiany od 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące korekt imiennych raportów miesięcznych i deklaracji rozliczeniowych ZUS. Po 5 latach od terminu wymagalności składki, korekt będzie mógł dokonywać wyłącznie ZUS jedynie na koncie ubezpieczonego. Powstała z tego tytułu nadpłata na koncie ubezpieczonego będzie zaliczana na przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Co to w praktyce oznacza dla przedsiębiorców? Wyjaśniamy w naszym materiale video.