Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych. Co dalej?

Niezwykle ważne i kontrowersyjne kwestie dotyczące opodatkowania spółek komandytowych (i niektórych spółek jawnych) podwójnym podatkiem dochodowym.

Przepisy ustawy oznaczają:

  • konieczność rozliczenia podwójnym opodatkowaniem dochodów spółek komandytowych i „kwalifikowanych” spółek jawnych
  • pojawienie się wątpliwości interpretacyjnych i możliwe spory z fiskusem związane z niejasną interpretacją wypłaty zysku jako dywidendy,
  • konieczność zapłaty podwójnego opodatkowania wypracowanego zysku na poziomie ponad 34% (dla większych spółek komandytowych, których wspólnicy obecnie płacą podatek dochodowy na poziomie 19%)

Oprócz tematu podwójnego opodatkowania spółek komandytowych, zaprezentowane zostały również możliwości i modele zabezpieczenia majątku nieruchomego przed ryzykiem prowadzonej działalności gospodarczej operacyjnej wobec ewentualnego przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności. Eksperci omówili również najnowszy projekt zmian legislacyjnych w zakresie prawa holdingowego oraz fundacji rodzinnej jako sposobu na sukcesję rodzinną oraz alternatywę wobec tradycyjnych dotychczas form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczestnicy webinaru mogli dowiedzieć się:

  • Co będzie oznaczać objęcie CIT-em spółek komandytowych
  • Jakie są alternatywy dla spółki komandytowej
  • W jaki sposób zabezpieczyć majątek nieruchomy przed ryzykiem prowadzenia działalności operacyjnej wobec ewentualnego przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności
  • Holding oraz fundacja rodzinna jako alternatywna wobec tradycyjnych dotychczas form prawnych prowadzonej działalności.

Spotkanie prowadzili: