Wycena i sprzedaż przedsiębiorstwa w trudnych czasach

Podczas Family Business Week 2020 – jednego z kluczowych wydarzeń dla rodzin biznesowych w Polsce, eksperci TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal zaprezentowali uczestnikom najważniejsze aspekty dotyczące wyceny i sprzedaży przedsiębiorstwa. 

Poniżej prezentujemy nagranie z wystąpienia oraz krótkie podsumowanie prelegentów.

Tomasz Manowiec, Dyrektor w dziale corporate finance, TPA Poland, podkreśla, że jednym z kluczowych aspektów procesu transakcyjnego jest wyznaczenie ceny za sprzedawane przedsiębiorstwo.

W przypadku firm prywatnych dochodzi wtedy do zderzenia wyobrażeń właściciela z realiami rynkowymi. Często oczekiwania cenowe są zbyt wygórowane ze względu na emocjonalne powiązania założyciela z firmą, podczas gdy nabywcy oceniają jedynie aspekty finansowe i biznesowe.

W takiej sytuacji warto skorzystać z usług niezależnego doradcy, który przygotuje sprzedającego na możliwe oferty cenowe poprzez oszacowanie przedziału wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Dodatkowo może on wskazać działania nakierowane na podnoszenie wartości w oczach potencjalnych nabywców. – przypomina.

Warto też zwrócić uwagę na kwestie podatkowe dotyczące sprzedaży. Mikołaj Ratajczak, Associate Partner w dziale doradztwa podatkowego, TPA Poland wskazuje, że istotnym elementem, który ostatecznie wpływa na wysokość środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży przedsiębiorstwa są obciążenia podatkowe, które w skrajnym wypadku mogą przekroczyć nawet 1/3 dochodu uzyskanego ze sprzedaży.

Zasady i poziom opodatkowania są wypadkową wielu czynników biznesowych, prawnych i finansowych, dlatego tak ważne jest, aby proces ewentualnej sprzedaży zaplanować i przygotować z odpowiednio dużym wyprzedzeniem (w praktyce nierzadko jest to okres znacznie przekraczający 1 rok) jednocześnie dbając o odpowiednie udokumentowanie procesu decyzyjnego i pamiętając, że wprowadzone przepisy przeciwko unikaniu opodatkowania, nie pozwalają już na podejmowanie działań służących wyłącznie minimalizacji obciążeń podatkowych. – podkreśla.

Z prawnego punktu widzenia, sprzedaż firmy analizuje Grzegorz Gajda, Partner, Radca prawny, Baker Tilly Wyroszylska Legal: Należy pamiętać, iż proces sprzedaży firmy należy odpowiednio zaplanować. Jest to proces wieloetapowy i złożony. Niebagatelną kwestią jest odpowiedni dobór i docelowa selekcja potencjalnych inwestorów. Po uzyskaniu ofert wstępnych od zainteresowanych inwestorów możemy rozpocząć negocjacje, włącznie z dopuszczeniem inwestorów do przeprowadzenia badania due diligence naszej firmy. Nie spieszmy się zbytnio z wyborem inwestora, dopóki nie uzgodniliśmy finalnych warunków transakcji, w tym warunków cenowych, wszystko jest jeszcze w grze.