Nowy VAT-R uwzględnia grupy VAT

Spread the love

Już 1 lipca 2022 r. możliwe będzie zarejestrowanie Grupy VAT. To oznacza zmiany w obowiązujących drukach formularzy podatkowych. Jednym z nich jest VAT-R, który służy do rejestracji. 

Ministerstwo Finansów przygotowało zamiany do druku VAT-R. Nowa jego wersja zacznie obowiązywać właśnie z początkiem lipca. Będzie to już szesnasta wersja tego formularza. Obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego przez przedstawiciela Grupy VAT nakłada na podatników art. 96 ust. 3b ustawy o VAT. Do zgłoszenia trzeba dołączyć umowę o utworzeniu Grupy. W nowym VAT-R Ministerstwo Finansów proponuje dodanie pola nr 11, który pozwoli wskazać, że dany podatnik jest Grupą VAT. 

Przypomnijmy, że Grupy VAT od początku lipca będą mogły tworzyć podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. W przepisach określono szczegółowe warunki dla tych powiązań. Po utworzeniu Grupy VAT obroty między jej członkami staną się neutralne, co oznacza, że nie będą podlegać VAT i nie będą dokumentowane fakturami. Zniknie zatem obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności czy weryfikacji kontrahenta na białej liście między podmiotami w Grupie. Wraz z utworzeniem Grupy, podatnikiem jest Grupa jako całość, więc składany jest także jeden zbiorczy JPK, zamiast odrębnych JPK dla każdego podmiotu. 

W nowym formularzu VAT-R minister finansów uwzględnia także przepisy dotyczące opodatkowania usług finansowych. Artykuł 43 ust. 22-24 ustawy o VAT umożliwia podatnikom zrezygnowanie ze zwolnienia (wybór opodatkowania) usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38-41 tej ustawy. Warunkiem stosowania opodatkowania usług finansowych jest pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania tych usług.  

Aby ułatwić podatnikom skorzystanie z tej możliwości minister finansów zaproponował, aby była ona dostępna poprzez aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. W konsekwencji, wyboru będzie można dokonać również on-line poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu VAT-R i wysłanie go elektronicznie, co przyspieszy i uprości korzystanie przez zainteresowane podmioty z tej preferencji. 

Dlatego też minister zaktualizował wzór zgłoszenia VAT-R poprzez dodanie pól 41-45 umożliwiających wskazanie w formularzu opcji wyboru opodatkowania oraz okresu (miesiąc bądź kwartał), od którego wybiera się stosowanie tej opcji. Analogiczna możliwość została przewidziana dla sytuacji powrotu do stosowania zwolnienia z VAT tych usług (art. 43 ust. 23 i 24 ustawy o VAT). 

Dodatkowo w nowym wzorze formularz będzie zawierał tłumaczenie na język angielski. Ma to być ułatwienie dla podmiotów, które nie posługują się językiem polskim, np. spółek zagranicznych. 

Obecny wzór VAT-R może być stosowany nie dłużej niż do 31 lipca 2022 r.  

Rozporządzenie wprowadzające w życie nowy druk VAT-R ma wejść w życie od 1 lipca 2022 r. Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.