Zbliżają się terminy na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w obszarze cen transferowych za 2021 rok

Spread the love

Zostało niewiele czasu na dotrzymanie terminów związanych z cenami transferowymi za 2021 rok, tak aby uniknąć ryzyka nałożenia kar i sankcji za niedopełnienie obowiązków. Warto przypomnieć, że odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych spoczywa zarówno na spółce jako podatniku, jak również na członkach zarządu odpowiedzialnych za dopełnienie obowiązków.

Obowiązujące terminy:

LOCAL FILE, OŚWIADCZENIE I INFORMACJA TP-R ZA 2021 R.

Terminy na sporządzenie dokumentacji cen transferowych, informacji TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, które zostały przesunięte w czerwcu br. upływają odpowiednio:

  • 30 września 2022 roku – dla podatników, których pierwotny termin (tj. 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego) upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.,
  • 31 grudnia 2022 roku – dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz

w przypadku pozostałych podatników, dla których pierwotny termin (tj. 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego) upłynąłby w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., ostateczny wydłużony termin należy zweryfikować indywidualnie (pierwotny termin został wydłużony o 3 miesiące).

MASTER FILE ZA 2021 R.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatnicy mają czas na przygotowanie/dołączenie do lokalnej dokumentacji grupowej dokumentacji cen transferowych do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej.

W praktyce dla większości podatników, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, oznacza to, że termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych upływa 31 marca 2023 r.

W przypadku zaś pozostałych podatników, termin należy zweryfikować indywidualnie (np. dla podatnika, którego termin na sporządzenie dokumentacji upływa 30 września 2022 r., nowy termin na dołączenie master file wypada na 31 grudnia 2022 r.).

REKOMENDACJA

Rekomendujemy podjęcie jak najszybszych działań w zakresie weryfikacji i wypełnienia obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 rok. Trzeba bowiem pamiętać, że 2021 rok to nadal specyficzny rok dla cen transferowych ze względu m.in. na:

  • kontynuowaną w 2021 roku globalną pandemię COVID-19 i jej wpływ na gospodarkę oraz niektóre branże, co może powodować nieważność wcześniej przygotowanych analiz danych porównawczych, również tych dla 2020 r. (tj. roku rozpoczęcia pandemii COVID-19). Często bowiem wpływ pandemii na dokumentowany 2021 r. mógł być inny niż na poprzedni 2020 rok,
  • upływ ważności analiz danych porównawczych przygotowanych przez podatników na potrzeby dokumentacji za 2018 r.;

przepisy dotyczące konieczności weryfikacji pośrednich transakcji rajowych. Należy zauważyć, że obecne przepisy nadal obowiązują i aby mogło się to zmienić i dojść do ich planowanego uchylenia, niezbędny jest pełen proces legislacyjny, który musiałby się zakończyć przed terminem na wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem w przypadku pytań dotyczących cen transferowych. 

Joanna Kubińska

Associate Partner, Head of Transfer Pricing

joanna.kubinska@tpa-group.pl


Pobierz cały alert w wersji PDF