Weryfikator obowiązków TP 2019 i 2020 to autorskie narzędzie ekspertów podatkowych TPA Poland, które pozwoli w przyjazny sposób zweryfikować wymogi dokumentacyjne w zakresie cen transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Niniejszy weryfikator:
  • oparty jest na stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.;
  • dotyczy:
    1. transakcji zawieranych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. - możliwy wybór podatnika między poprzednim (obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.) a obecnym stanem prawnym – jeśli rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym1;
    2. transakcji zawieranych po 1 stycznia 2019 r. (obligatoryjne stosowanie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.);
  • został opracowany na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
1 Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2019 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2018 r., stosują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.