Przyszłość spółek holdingowych – co niesie ze sobą dyrektywa ATAD 3?

03 czerwca 2022

Komisja Europejska pod koniec ubiegłego roku opublikowała projekt dyrektywy ATAD 3, która ma zapobiegać nadużyciom związanym z wykorzystywaniem spółek pustych/fasadowych (tzw. shell companies) do celów podatkowych w UE. Co zatem czeka przedsiębiorstwa? Test merytoryczny dla tego typu spółek, które nie prowadzą faktycznie działalności. Dyrektywa ATAD 3 to kolejne już narzędzie do walki z unikaniem opodatkowania i agresywnym planowaniem podatkowym.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Małgorzaty Dankowskiej, Partner w TPA Poland z Ewą Banaszak, MDR & Tax Coordination Manager w TPA Poland.

 


Podcasty dostępne są również na platformach Spotify | YouTube | Google Podcasts | Apple Podcasts


Dyrektywa ATAD 3

– Prawdą jest, że ATAD 3 jest kontynuacją polityki nakierowanej na walkę z unikaniem opodatkowania i agresywnym planowaniem podatkowym. Wprowadza ona ujednolicone warunki, których spełnienie powoduje domniemanie, że dany podmiot nie prowadzi „rzeczywistej działalności gospodarczej”, a to oznacza, że jest spółką fasadową – tłumaczy Ewa Banaszak.

– I co to będzie oznaczać dla takiej spółki – pyta Małgorzata Dankowska.

– Konsekwencje będą miały różny wymiar. Przykładowo na spółki zostaną nałożone specjalne obowiązki sprawozdawcze, a także stracą one pewne przywileje, np. możliwość korzystania ze zwolnień przewidzianych w dyrektywach unijnych – odpowiada Ewa Banaszak.  Dodaje również, że przedsiębiorstwa powinny wnikliwie przeanalizować regulacje dyrektywy ATAD 3, bo mogą one dotknąć grup kapitałowych o strukturze holdingowej. Co więcej dotyczy to nie tylko spółek działających na terytorium Wspólnoty, ale także tych z państw trzecich, bo projekt dyrektywy definiuje wypłaty do państwa spoza UE. ATAD 3 obejmie spółki, które prowadzą działalność transgraniczną, a większość ich przychodów ma charakter pasywny, m.in. odsetki, dywidendy, a także należności licencyjne.

– Trzeba wyjaśnić, że narzędzia, które mają pomóc w wykryciu, a następnie uniemożliwieniu działania spółek fasadowych mają swoje uzasadnienie. Tego typu konstrukcje są bowiem wykorzystywane do agresywnego planowania podatkowego, co przekłada się na unikanie opodatkowania. Przykładowo dzięki tego typu spółkom środki finansowe są przekazywane do rajów podatkowych. Z kolei osoby fizyczne mogą wykorzystywać spółki fasadowe do ochrony majątku – zwłaszcza nieruchomości – przed podatkami, zarówno w kraju zamieszkania, jak i w kraju, w którym nieruchomość jest położona – tłumaczy Ewa Banaszak.

Chcesz się dowiedzieć, na jakiej podstawie i przy zastosowaniu jakich kroków firma będzie mogła być uznana za fasadową? Wysłuchaj podcastu TPA Observer. 

ATAD 3 – konsekwencje dla spółek fasadowych

– Załóżmy, że po przeprowadzeniu niezbędnych etapów wyszczególnionych w dyrektywie ATAD 3 okaże się, że w danym przypadku mamy do czynienia ze spółką fasadową. Co to dla tego przedsiębiorstwa będzie oznaczać? – pyta Małgorzata Dankowska.

– Niestety nic dobrego – odpowiada Ewa Banaszak. Firma taka nie skorzysta z ulg podatkowych i przywilejów traktatowych ani zwolnień wynikających z dyrektyw unijnych (dyrektywa odsetkowa, dyrektywa w sprawie sprawie spółek dominujących i zależnych). Trzeba liczyć się też z tym, że można nie otrzymać certyfikatu rezydencji podatkowej lub certyfikat będzie zawierał informację, że jest to spółka fasadowa. Oznacza to nic innego, a to, że podmioty wypłacające np. dywidendy lub odsetki do spółek uznanych za fasadowe będą musiały pobrać podatek u źródła według stawek krajowych.

Ponadto, płatności do krajów trzecich nie będą traktowane jako dokonywane „za pośrednictwem” spółki fasadowej i będą podlegać podatkowi u źródła na poziomie podmiotu, który dokonał płatności na rzecz takiej spółki. Z kolei płatności przychodzące będą opodatkowane w państwie, w którym znajduje się udziałowiec takiej spółki.

I to nie koniec złych informacji. W przypadku spółek fasadowych posiadających aktywa w postaci nieruchomości – aktywa będą opodatkowane przez państwo, w którym są zlokalizowane, tak jakby były własnością bezpośrednio udziałowców spółki fasadowej.

ATAD 3 – od kiedy?

– Przepisy dyrektywy ATAD 3 mają wejść w życie od 2024 r., ale analizowane będą dane dwa lata wcześniej, a więc już te z 2022 roku. Jeśli firma naruszy przepisy dyrektywy musi liczyć się z surowymi karami, sięgającymi nawet 5% jej przychodów. Przepisy dyrektywy mogą wpłynąć na strukturę międzynarodowych grup kapitałowych, w których funkcjonują spółki holdingowe, finansowe czy spółki specjalnego przeznaczenia, tzw. SPV. Warto solidnie przygotować się na te rozwiązania – radzi Ewa Banaszak.

Co jeszcze w podcaście?

  • Czy spółka może zakwestionować fakt uznania ją za fasadową?
  • Czy firma otrzyma zwolnienia z obowiązków określonych w dyrektywie?
  • Czy państwa członkowskie będą wymieniać się informacjami na temat spółek fasadowych?
  • Jak projekt dyrektywy ATAD 3 został przyjęty w UE?
  • Jak przygotować się na wejście w życie przepisów dyrektywy ATAD 3?

Chcesz wiedzieć więcej na temat skutków implementacji dyrektywy ATAD 3? Zapraszamy na konferencję organizowaną przez IFA Poland pt. ,,Impact of the ATAD 3 (proposal) on EU and International Tax and Investment Law”. Odbędzie się ona już 7 czerwca 2022 w Warszawie. Wymagana rejestracja. 

Szczegóły na stronie IFA Poland: Zobacz więcej

 


Posłuchaj poprzedniego podcastu TPA Observer:

Inwestowanie w modelu asset deal

W tym odcinku podcastu skupiamy się na inwestycji w samo aktywo, czyli tzw. asset deal, korzyściach z nich wynikających, ale także identyfikujemy możliwe zagrożenia.

Zobacz więcej