Spółka komandytowa – czy prowadzenie biznesu w tej formie ma jeszcze sens?

22 października 2021

Spółka komandytowa - czy prowadzenie biznesu w tej formie ma jeszcze sens?

Przez wiele lat spółka komandytowa była jedną z najpopularniejszych form prowadzenia firmy. Jednak w 2021 roku spółki komandytowe, bez wcześniejszych zapowiedzi i odpowiedniego czasu na przygotowania, stały się podatnikami CIT. Oznacza to, że zyski spółki komandytowej podlegają podwójnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Aktualnie planowane niekorzystne zmiany podatkowe, wchodzące w zakres pakietu Polski Ład, również dotkną spółki komandytowe i ich wspólników. Pojawia się zatem zasadnicze pytanie – czy prowadzenie biznesu w tej formie prawnej ma jeszcze jakikolwiek sens? 

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Mikołaja Ratajczaka, doradcy podatkowego, Associate Partnera z TPA Poland z Joanną Henzel, Managerem i doradcą podatkowym w TPA Poland.

 


Podcasty dostępne są również na platformach Spotify | YouTube | Anchor | Google Podcasts | Apple Podcasts


Do końca 2020 r. zyski z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej były opodatkowane jednokrotnie, tylko na poziomie wspólników. Najczęściej 19% liniowym PIT. Spółka komandytowa była transparentna, tj. neutralna na gruncie podatków dochodowych (nie była podatnikiem i samodzielnie nie płaciła podatku). Od 2021 roku spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego CIT. Oznacza to przede wszystkim podwójne opodatkowanie zysków generowanych przez spółkę. Pierwszy raz dochód wypracowany w spółce jest opodatkowany podatkiem CIT na poziomie spółki. Drugi raz zyski wypracowane w spółce są opodatkowane na poziomie wspólników – w momencie wypłaty zysków ze spółki do jej wspólników. Wspólnicy płacą PIT od zysków ze spółki na porównywalnych zasadach jak udziałowcy spółek kapitałowych od otrzymywanych dywidend.

Dodatkowo, na gruncie przepisów o ubezpieczeniach społecznych (ZUS) oraz składkach zdrowotnych wspólnicy spółek komandytowych są w gorszej sytuacji niż wspólnicy spółek z o. o., którzy składek tych obecnie nie płacą z tytułu posiadania udziałów w spółce z o. o. Udziałowcy spółki komandytowej składki natomiast płacić muszą – tłumaczy Joanna Henzel – A składki te zostaną za chwilę znacząco podniesione w ramach zmian legislacyjnych wynikających z pakietu Polski Ład.

Ponadto, od 2021 r. wspólnicy spółek komandytowych muszą mieć na uwadze wiele nowych ograniczeń, które wynikają z przepisów ustawy o CIT, a które wcześniej nie miały zastosowania do spółek komandytowych.

Dobrym tego przykładem są koszty finansowania dłużnego, w części przekraczającej ewentualne przychody odsetkowe uzyskiwane przez spółkę, które mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych spółki jednak w limitowanym zakresie. Podobne ograniczenia dotyczą także wydatków na usługi niematerialne oraz nabywane licencje – wyjaśnia ekspertka.

Tym samym, prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej może nie być już tak atrakcyjne podatkowo jak to miało miejsce do końca 2020 r. Czy zatem prowadzenie działalności w tej formie ma jeszcze sens?

Odpowiedź na tak postawione pytanie zawsze będzie zależała od skali, wielkości, rodzaju prowadzonego biznesu, a także założeń i planów właścicieli danej firmy. Spółka komandytowa ma też oczywiste zalety. Prosty przykład, wspólnicy spółki komandytowej nie osiągają dochodów z działalności gospodarczej, ale dochody z udziału w zyskach osób prawnych i w związku z tym nie są zobowiązani do uwzględniania dochodu ze spółki przy określaniu potencjalnego obowiązku zapłaty tzw. daniny solidarnościowej. Czyli dodatkowego 4% podatku od dochodów ponad 1 mln zł rocznie – wyjaśnia Joanna Henzel, manager w TPA Poland.

 

Co jeszcze w podcaście?

  • Jak opodatkowane są zyski spółek komandytowych
  • Czym różni się opodatkowanie komplementariuszy i komandytariuszy
  • O jakich nowych ograniczeniach muszą pamiętać właściciele spółki komandytowej
  • Czy wspólnicy spółki komandytowej płacą daninę solidarnościową
  • Co ze składkami ZUS i NFZ

Posłuchaj poprzednich odcinków podcastu:

Co dalej z zieloną energią w Polsce?

Co dalej z polską zieloną energią?

Obecnie w procesie legislacyjnym procedowany jest projekt ustawy liberalizującej tzw. regułę 10H. Czy to już czas na zielone światło dla zielonej energii w Polsce? Rozmawia Mikołaj Ratajczak z dr. Wojciechem Sztubą, partnerem zarządzającym TPA Poland.

Raportowanie MDR: Polska wyjątkowo skrupulatnie potraktowała wytyczne UE

Już od 1.01.2019 roku, istnieje obowiązek raportowania schematów podatkowych. Czy faktycznie pośpiech i dodatkowe zasady były potrzebne w krajowej praktyce podatkowej? Posłuchaj rozmowy Rafała Wienconka z Ewą Banaszak.