Master File za 2020 r.

Z powodu pandemii COVID-19 termin na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej za rok 2020 został wydłużony do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął (przedłużony) termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Dla podatników, których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2020 r. termin na przygotowanie lub dołączenie master file za rok 2020 upłynie w dniu 31 marca 2022 r.