System Zarządzania Funkcją Podatkową

Jakie są możliwości skutecznego ograniczenia ryzyka sankcji KKS dla zarządu i otrzymania przywilejów dla firmy?

Jak wskazali prelegenci wdrożenie całościowego Tax CMS istotnie poprawia bezpieczeństwo prawne zarówno firmy jak i jej władz. Nawet przy wystąpieniu nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli, znacznie spada ryzyko zarzutu nienależytej staranności, która w prawie karnym skarbowym jest uznawana za wystarczającą przesłankę winy umyślnej umożliwiającej ściganie przestępstw skarbowych.

Po drugie, posiadanie Tax CMS umożliwia spełnienie warunków zawarcia umowy o współdziałanie, co dla wielu przedsiębiorstw i ich władz stanowić będzie pożądaną formę zabezpieczenia ryzyka i uzyskania dodatkowych przywilejów.

Webinar przeznaczony był przede wszystkim dla:

 • Członków organów statutowych dużego przedsiębiorstwa
 • Głównych księgowych
 • TAX Managerów

którym zależy na:

 • poprawie skuteczności zarządzania ryzykiem podatkowym w firmie
 • skutecznym ograniczeniu ryzyka nałożenia sankcji karnych skarbowych z tytułu naruszeń prawa podatkowego na przedstawicieli władz spółki i innych osób odpowiedzialnych za podatki
 • uzyskaniu możliwości zawarcia z Krajową Administracją Skarbową tzw. umowy o współdziałanie w zakresie podatków (wejście w życie: 1 lipca 2020 r.), z którą wiąże się szereg podatkowych przywilejów, w tym:
  • brak kontroli podatkowych
  • zwolnienie z obowiązków raportowania MDR dla schematów krajowych
  • możliwości ograniczenia sankcyjnych dodatkowych zobowiązań podatkowych i odsetek
  • zawieranie uproszczonych porozumień podatkowych (m.in. w zakresie cen transferowych lub stosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania)

Spotkanie poprowadzili dr Wojciech Sztuba, Partner zarządzający TPA Poland, doradca podatkowy oraz Krzysztof Dziekoński, Partner Baker Tilly TPA, szef działu audytu w Warszawie, którzy wraz z zespołem ekspertów z Baker Tilly w Niemczech opracowali Tax CMS dostosowany do polskich warunków regulacyjnych.