Publikacja sentencji orzeczenia TSUE dotyczącego naruszenia prawa UE w zakresie opodatkowania PCC spółek komandytowo-akcyjnych

Spread the love

22 czerwca br. opublikowana została sentencja orzeczenia TSUE dotyczącego naruszenia prawa UE w zakresie opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem od czynności cywilnoprawnych (sygn. sprawy C-357/13). W tym kontekście 22 lipca i 22 września są dla podatników ważnymi terminami na podjęcie określonych działań.

 

Dla jakich transakcji należy się zwrot PCC

Dla przypomnienia, przedmiotowy wyrok TSUE z dnia 22 kwietnia 2015 roku dotyczy uznania spółki komandytowo-akcyjnej za spółkę kapitałową dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przed wydaniem wyroku TSUE organy podatkowe powoływały się na literalne brzmienie przepisów krajowych, które przewidują wyłączenie spod opodatkowania PCC niektórych działań restrukturyzacyjnych, takich jak:

  • łączenie spółek kapitałowych,
  • przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
  • wniesienie przedsiębiorstwa spółki kapitałowej w zamian za akcje/udziały spółki kapitałowej,
  • wymianę akcji/udziałów pomiędzy spółkami kapitałowymi.

W tym kontekście organy podnosiły, że przez spółki kapitałowe należy rozumieć wyłącznie spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na skutek wyroku TSUE wyłączeniu spod opodatkowania PCC będą musiały także podlegać działania restrukturyzacyjne z udziałem S.K.A.

Publikacja orzeczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej otwiera drogę do wznowienia zakończonych postępowań, a także do ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku na preferencyjnych zasadach.

Przepisy Ordynacji podatkowej i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wskazują na konkretne terminy, których powinni dochować podatnicy.

Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty mają te spółki komandytowo-akcyjne, które zapłaciły PCC w związku z niektórymi czynnościami. Przy czym nadpłata uzyskana w wyniku złożenia wniosku w terminie do 22 lipca 2015 roku (30 dni od publikacji sentencji orzeczenia) będzie podlegała oprocentowaniu od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu. Późniejsze złożenie wniosku spowoduje, że odsetki będą naliczane tylko do 22 lipca.

Także do 22 lipca 2015 roku (miesiąc od publikacji sentencji orzeczenia) istnieje możliwość złożenia wniosku o wznowienie powstępowania przez podatników, w których sprawie zapadła ostateczna decyzja organów podatkowych odmawiająca stwierdzenia nadpłaty PCC.

Więcej czasu na podjęcie stosowanych kroków mają podatnicy, w których sprawie zapadło prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego. Wniosek o wznowienie postępowania powinien zostać złożonych w takim przypadku do 22 września 2015 roku (trzy miesiące od publikacji sentencji orzeczenia).

W naszej opinii możliwość wznowienia zakończonego postępowania oraz możliwość odzyskania nadpłaty na preferencyjnych zasadach dotyczy spraw związanych z:

(i)      wniesieniem do S.K.A. wkładu niepieniężnego (aportu) w innej postaci niż przedsiębiorstwo,

(ii)     wniesieniem przedsiębiorstwa spółki kapitałowej w zamian za udziały/akcje S.K.A.,

(iii)    przekształceniem innej spółki kapitałowej w S.K.A.,

(iv)    łączeniem się S.K.A. z inną spółką kapitałową,

(v)     przekształceniem S.K.A. w inną spółkę kapitałową,

(vi)    wymianą udziałów/akcji pomiędzy S.K.A. a inną spółką kapitałową,

(vii)   wniesieniem przedsiębiorstwa S.K.A. w zamian za udziały/akcje innej spółki kapitałowej.

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu