Krzysztof Horodko Managing Partner, Audit & business advisory

Wartość rynkowa spółki notowanej poniżej wartości księgowej

Spread the love

Sprawozdania finansowe firm powinny między innymi odpowiednio wcześnie informować ich użytkowników o zagrożeniach związanych ze zdolnością tych firm do generowania oczekiwanych zysków w przyszłości. W tym celu stosowane są różne zabiegi księgowe polegające na ujmowaniu w księgach rezerw (np. na roszczenia) oraz tzw. odpisów (np. na należności). Pozycje te odzwierciedlają przewidywania kierownictwa firm, co do rozwoju zdarzeń w przyszłości. Jednym z rodzajów odpisów jest odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów. Nabiera on szczególnego znaczenia w okresie niepewności gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19.

Przedsiębiorstwa dotknięte skutkami COVID-19 lub przewidujące, że mogą dopiero odczuć negatywne efekty tego wirusa, powinny z pewnością pochylić się nad tym zagadnieniem. Trwała utrata wartości aktywów powinna też wzbudzać zainteresowanie inwestorów giełdowych. Stanowi ona swojego rodzaju komunikat Zarządu, co do negatywnych prognoz w zakresie zwrotu z aktywów. Tym samym brak informacji o utracie wartości pozwala stwierdzić, że Zarząd spodziewa się, iż oczekiwany zwrot z aktywów nie powinien być niższy od średniego ważonego kosztu kapitału lub innej uzasadnionej stopy dyskontowej.


Czytaj więcej

Bez kategorii | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu