Ewa Banaszak
Ewa Banaszak Senior Tax Coordinator

Niemcy już zaraportowali – kiedy my?

Spread the love

Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do implementacji przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych (tzw. Mandatory Disclosure Rules – MDR) na mocy Dyrektywy Rady UE 2018/822 z 25 maja 2018 r. do końca roku 2019. Implementacja taka miała nastąpić do końca 2019 roku.

Obowiązek raportowania dotyczy uzgodnień w zakresie prawa podatkowego spełniających określone przesłanki, nazywanych schematami podatkowymi. Pierwotny termin raportowania przewidziany ww. Dyrektywą przypadał na 31 sierpnia 2020 r. i dotyczył schematów, dla których pierwsza czynność związana z ich wdrożeniem miała miejsce pomiędzy 25 czerwca 2018 r. a datą rozpoczęcia stosowania Dyrektywy w danym kraju. W Dyrektywie wskazano również standardowe terminy raportowania dla schematów, dla których czynności związane z ich wdrożeniem miały miejsce później.

Jak wygląda obecnie sytuacja w UE?
W związku z pandemią COVID-19 Rada UE umożliwiła państwom członkowskim przedłużenie terminów raportowania o 6 miesięcy (Dyrektywa 2020/876 z dnia 24 czerwca 2020 r.). Z możliwości tej skorzystała większość państw członkowskich UE, za wyjątkiem Niemiec i Finlandii. Te kraje dokonały pierwszego raportowania w pierwotnym terminie, tj. do 31 sierpnia 2020 r.

Chociaż zdecydowana większość krajów przedłużyła terminy o pół roku, inne zasady przyjęte zostały m.in. w Austrii (która terminy wyznaczyła do końca października br.) oraz w Polsce, która wyznaczyła szereg różnych terminów raportowania (o czym poniżej).

Kiedy przyjdzie czas na nas?
Polska implementowała przepisy o MDR jako pierwszy kraj w UE – już od 1 stycznia 2019 r. i to w zakresie szerszym niż przewidziany Dyrektywą. Obowiązek sprawozdawczy obejmuje zarówno uzgodnienia transgraniczne (do których referuje bezpośrednio wspomniana Dyrektywa), jak również w niektórych przypadkach – uzgodnienia na poziomie krajowym.

Schematy krajowe
W wyniku działań podejmowanych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej[1] w reakcji na pandemię COVID-19 obowiązek raportowania schematów krajowych został zawieszony na okres od 31 marca 2020 r. do 30. dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii.

Co ze schematami transgranicznymi?
Raporty MDR dotyczące schematów transgranicznych były składane od początku obowiązywania przepisów MDR w Polsce, tj. już w 2019 roku. Niestety, udostępnione w tamtym czasie przez Ministerstwo Finansów wzorce raportów (tzw. schemy), na których dokonano pierwotnego raportowania schematów transgranicznych nie były zgodne ze wzorcem określonym przez Komisję Europejską.

Dlatego też ustawą z dnia 20 maja 2020 r. narzucono obowiązek ponownego zaraportowania schematów transgranicznych, dla których pierwsza czynność związana z ich wdrażaniem nastąpiła pomiędzy 25 czerwca 2018 r. a 30 czerwca 2020 r. na nowych wzorach raportów. Przy okazji dołączono do kręgu podmiotów do tego zobowiązanych również wspomagających oraz unieważniono numery schematów podatkowych nadane przed 1 lipca 2020 r.

Terminy określone na ponowne raportowanie upływały (w zależności od rodzaju podmiotu zobowiązanego do raportowania) w lipcu i sierpniu 2020 r.

Polska skorzystała jednak z opcji przedłużenia terminów raportowania schematów transgranicznych przewidzianej we wspomnianej powyżej Dyrektywie z 24 czerwca 2020 r.

Nowe terminy zostały wyznaczone w Rozporządzeniu z dnia 30 czerwca 2020 r.[2] i kształtują się następująco:

 • w przypadku ponownego raportowania schematów transgranicznych terminy złożenia raportów przypadają na:
  • 31 grudnia 2020 r. dla promotorów
  • 31 stycznia 2021 r. dla korzystających
  • 28 lutego 2021 r. dla wspomagających
 • w przypadku raportowania schematów transgranicznych po raz pierwszy – terminy rozpoczną bieg od 1 stycznia 2021 r.
 • do 30 kwietnia 2021 r. przedłużono terminy składania:
  • raportów MDR-4 (kwartalna informacja o udostępnieniu schematu standaryzowanego) – jeśli korzystającemu udostępniono schemat transgraniczny do dnia 31 grudnia 2020 r.
  • raportów MDR-3 (informacja korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego) – jeżeli korzystający dokonał czynności stanowiących element schematu transgranicznego lub osiągał korzyść podatkową z niego płynącą do dnia 31 grudnia 2020 r.

Ostateczne terminy na raportowanie schematów transgranicznych zbliżają się nieubłaganie. Należy więc już teraz przeprowadzić ponowną weryfikację zrealizowanych działań w celu identyfikacji ewentualnych obowiązków sprawozdawczych (zarówno pod kątem ponownego raportowania, jak i w zakresie nowych schematów).

Chociaż na razie nie zanosi się na to, aby pandemia COVID-19 wkrótce się zakończyła, nie warto zostawiać na ostatnią chwilę raportowania schematów krajowych – po dacie ogłoszenia końca epidemii będzie na to tylko 30 dni.


[1] W szczególności tzw. Tarczy 4.0 – Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

[2] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu