Ewa Banaszak MDR & Tax Coordination Manager

Ruszyły prace nad kolejnymi uproszczeniami w VAT

Spread the love

slim vat Ministerstwo Finansów rozpoczęło prekonsultacje nad kolejnym pakietem zmian w podatku od towarów i usług (tzw. SLIM VAT 2). Na uwagi do przedstawionych pomysłów resort czeka do pierwszego dnia marca.

Dlaczego SLIM?

Pierwszy pakiet SLIM VAT obowiązuje od początku 2021 r. W jego ramach wprowadzono uproszczenia m.in. w korygowaniu faktur, prezentach małej wartości, rozliczeniach przy eksporcie. Dlaczego SLIM? Od angielskich słów: simple (prosto), local (lokalnie) and modern (nowocześnie).
Druga odsłona SLIM VAT również ma na celu uproszczenie systemu, wprowadzenie rozwiązań ułatwiających rozliczenia, czy rezygnację z rozwiązań, które nie przystają do obecnej sytuacji gospodarczej. Jak wskazuje MF, większość propozycji ujętych w pakiecie jest wynikiem dialogu i konsultacji prowadzonych z biznesem.
W pakiecie SLIM VAT 2 zawarto 15 rozwiązań, które podzielono na pięć obszarów: prostsze fakturowanie, przyjazne odliczanie VAT, VAT w obrocie międzynarodowym – korzyści i pewność prawa, VAT – łatwiejszy obrót nieruchomościami, poprawa płynności w MPP i ulga złe długi.

Prostsze fakturowanie

Wśród zaproponowanych rozwiązań są takie, które mają wpłynąć na fakturowanie.
Ułatwienia mają objąć m.in. faktury zbiorcze. Dopuszczalna będzie korekta za dany okres zarówno z faktur poszczególnych dostaw lub usług, jak i korekta wszystkich dostaw lub usług.
Ponadto, faktury korygujące nie będą musiały zawierać m.in. informacji dotyczącej przyczyny korekty ani oznaczenia „faktura korygująca” czy „korekta”. Oczywiście, jeśli przedsiębiorca będzie chciał, takie informacje będzie mógł wskazać na fakturze.
Szybciej będzie można też wystawiać faktury. Dziś można to zrobić 30 dni przed dostawą towaru, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki. Po zmianach termin ten wydłuży się do 60 dni.
Mają też zniknąć duplikaty faktur. W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie nabywcy powinien zostać przekazany po prostu kolejny egzemplarz faktury.

Ułatwienia w zakresie fakturowania obejmą także przewoźników. Obecnie bilet na przejazdy, np. pociągiem, autobusem, jest traktowany jak faktura VAT – a więc jest podstawą do odliczenia podatku – jeśli podróż odbywa się na trasie przekraczającej 50 km. Gdy przedsiębiorca podróżuje na krótszej trasie, musi poprosić przewoźnika o wystawienie faktury. MF proponuje rezygnację z ograniczenia w postaci limitu kilometrów. W konsekwencji, po zmianie ustawy o VAT, wszystkie bilety będą traktowane jak faktury.

Przyjazne odliczanie VAT

Obecnie podatnik w celu odliczenia podatku naliczonego (w drodze korekty deklaracji podatkowej) może skorygować wyłącznie jeden okres, tj. okres, w którym powstało prawo do odliczenia. Zmiany przewidują, że podatnik, który nie dokonał odliczenia VAT w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy (za który przysługiwało mu to prawo), będzie mógł dokonać odliczenia za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych. W przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.
Resort wskazał także planowane plany modyfikacji w zakresie odliczenia VAT w związku z wydatkami samochodowymi. Dziś rozliczenia dokonuje się do 7. dnia od dnia poniesienia pierwszego wydatku. Zmiana regulacji VAT ma spowodować, że będzie na to czas do 25. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni.

VAT w obrocie międzynarodowym

Obecne regulacje dotyczące zasad ujmowania dla potrzeb VAT importu usług powodują, że w pewnych okolicznościach import usług nie jest neutralny dla podatnika (powstaje zaległość i konieczność zapłaty odsetek). Zmiany proponowane przez resort obejmują rezygnację z warunku rozliczenia podatku należnego w terminie 3 miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym co deklarowany podatek należny.

Ministerstwo chce też wyraźnie uregulować zasady ujmowania korekt obniżających podstawę opodatkowania w przypadku importu usług i WNT. Resort planuje również doprecyzowanie w zakresie transakcji łańcuchowych.

Nieruchomości

Obecnie, w określonych sytuacjach strony transakcji dostawy budynku, budowli lub ich części mogą zrezygnować ze zwolnienia od podatku VAT. Warunkiem jest złożenie organom podatkowym zgodnego oświadczenia w tym zakresie najpóźniej dzień przed dostawą nieruchomości. MF planuje wprowadzić rozwiązanie, zgodnie z którym strony transakcji będą mogą mogły złożyć takie oświadczenie w akcie notarialnym będącym podstawą sprzedaży nieruchomości.

Ważna płynność finansowa firm

Część z zaproponowanych w SLIM VAT 2 rozwiązań ma wpłynąć na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw.
Przykładowo, przedsiębiorca objęty mechanizmem podzielonej płatności w VAT będzie mógł przekazywać środki między posiadanymi rachunkami VAT. Dodatkowo, pieniędzmi z konta VAT będzie mógł też uregulować swoje zobowiązania wobec KRUS. Dziś może z tego konta płacić m.in. należne zobowiązania podatkowe czy wobec ZUS. Z tzw. ulgi na złe długi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać przez 3 lata, zamiast obecnych 2. Zmniejszy się też liczba warunków umożliwiających skorzystanie z takiej ulgi.

Na kiedy planowane są zmiany?

Część z planowanych rozwiązań ma wejść w życie 1 października 2021 r., inne chwilę później, od 1 stycznia 2022 r.

Nie znamy jeszcze ostatecznego kształtu proponowanych zmian. Pozostaje mieć nadzieję, że nowe przepisy będą spójne ze zmianami już wprowadzonymi do ustawy o VAT w ramach pakietu SLIM VAT. Istotne jest także, aby nie spowodowały kolejnych wątpliwości interpretacyjnych, a przede wszystkim faktycznie ułatwiły funkcjonowanie przedsiębiorcom.

Więcej na temat SLIM VAT piszemy tutaj

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu