Polski Ład: jakie czekają nas zmiany w podatkach?

Spread the love

Polski ŁadW sobotę 15 maja w Warszawie odbyła się konwencja programowa partii rządzącej PIS, podczas której zaprezentowany został tzw. Polski Ład, czyli program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii Covid-19. Główne fundamenty programu to zwiększenie do 7 proc. PKB wydatków na zdrowie, obniżka podatków dla ok. 18 mln Polaków, zwiększenie poziomu inwestycji, kredyty na mieszkania bez wkładu własnego i pozwolenie na budowę domu do 70 mkw. bez formalności.

Wraz z ogłoszeniem programu Ministerstwo Finansów przedstawiło główne założenia planowanych zmian w systemie podatkowym, które istotnie wpłyną na obciążenie dochodów z pracy i działalności gospodarczej podejmowanej przez osoby fizyczne. Konkretne projekty ustaw mają zostać przedstawione najpóźniej w połowie roku, celem jest ich wejście w życie z początkiem 2022 r.

Wysoka kwota wolna

Zgodnie z zapowiedziami, kwota wolna od podatku dla wszystkich rozliczających podatek PIT wzrośnie do poziomu 30 tys. zł (obecnie 8 tys. zł). Jest to istotna zmiana w systemie podatkowym, której efektem  będzie zmniejszenie wysokości płaconego podatku lub całkowita jego likwidacja dla ok. 18 mln Polaków. Tak wysoka kwota wolna od podatku oznacza, że emerytury i wynagrodzenia do 2.500 zł miesięcznie będą w całości zwolnione z opodatkowania.

Podniesienie progu podatkowego

Druga zmiana to podniesienie progu podatkowego z obecnej kwoty ponad 85 tys. zł do 120 tys. zł. Obecnie podatnicy, którzy zarabiają rocznie do 85 tys. zł płacą podatek według stawki 17 proc. Dochody przekraczające roczny limit 85.528 zł opodatkowane są według stawki podatku 32 proc. Po zmianie stawka 32 proc. będzie miała zastosowanie dla dochodu powyżej 120 tys. zł.

Odliczenie składki zdrowotnej

Niejako w  zamian za wyższą kwotę wolną od podatku oraz podwyższony drugi próg podatkowy rząd zapowiada zmiany dotyczące zasad odliczania składki zdrowotnej od podatku. Po zmianach składka będzie nadal wynosić 9 proc., ale nie będzie ona w żadnej części zmniejszać podatku, jak jest obecnie. Dla osób lepiej zarabiających oznaczać to będzie zwiększenie opodatkowania o 7,75 punktów procentowych, przy czym Ministerstwo Finansów zapowiedziało ulgę dla klasy średniej, która ma niwelować wyższy podatek. Szczegóły ulgi nie zostały przedstawione.

Składka zdrowotna u przedsiębiorców

Duże i niekorzystne zmiany w zasadach odprowadzania składki zdrowotnej czekają przedsiębiorców, w tym jednoosobowe firmy (osoby samozatrudnione) oraz wspólników spółek osobowych. Składka ta będzie wyliczana na takich samych zasadach jak u pracowników, tj. w zależności od całkowitego dochodu w danym miesiącu. Dodatkowo, podobnie jak u pracowników składka zdrowotna nie będzie zmniejszać podatku. W porównaniu z obecnym rozwiązaniem, gdzie składka ta jest zryczałtowana (niezależnie od dochodu) i podlega odliczeniu od podatku, oznacza to wzrost efektywnego obciążenia  przedsiębiorców o niemal 9 punktów procentowych.

Ministerstwo Finansów przekazało jednocześnie, że nie pracuje nad zmianami dotyczącymi kosztów uzyskania przychodów czy składek na ubezpieczenia społeczne.

Wpływ zmian na wynagrodzenie netto

Planowane zmiany doprowadzą do zwiększenia wynagrodzeń netto dla mniej zarabiających. Wyższe opodatkowanie pojawi się u pracowników, którzy zarabiają miesięcznie ponad 11 tys. zł brutto. Negatywny skutek w tym przypadku będzie wynikał ze zmian zasad rozliczenia składki zdrowotnej. Zgodnie z przedstawionymi kalkulacjami najwięcej zyskają osoby zarabiające do 6,6 tys. zł brutto, te które uzyskują 11 tys. zł nie stracą, natomiast w przypadku tych, które zarabiają powyżej 11 tys. zł opodatkowanie wzrośnie, co skutkować będzie mniejszym wynagrodzeniem netto.

Inne zmiany w obszarze prawa pracy

W założeniach programu Polski Ład znajdują się postulaty likwidacji umów cywilnoprawnych skutkujące zastępowaniem ich umowami o pracę. Zapowiadane jest objęcie umów cywilnoprawnych pełnym ZUS. Spodziewać się można działań wymuszających zmianę istniejących umów zlecenia lub o dzieło na umowy o pracę, a także intensyfikacji kontroli  u osób samozatrudnionych (na umowach B2B).

Inny element programu to uregulowanie pracy zdalnej, która stała się bardzo popularna w dobie pandemii. Poza unormowaniem kwestii organizacyjno-technicznych należy oczekiwać przepisów zachęcających pracodawców do stosowania tej formy świadczenia pracy, w szczególności dla osób zatrudnionych na niepełnym wymiarze pracy (np. młodzi rodzice).

Ulgi podatkowe dla firm

Resort finansów planuje udogodnienia dla dużych inwestorów, ulgi podatkowe związane z powrotem do Polski oraz przeniesieniem tu działalności, ulgi na prototyp i robotyzację.

W ramach tzw. ulgi na powrót, która ma zachęcić do powrotu do kraju nie tylko pracowników, ale także przedsiębiorców, którzy rozwinęli działalność za granicą, podatek PIT będzie niższy o 50% w ciągu dwóch pierwszych lat po powrocie.
Poza tym resort finansów przygotowuje regulacje, które pozwolą firmom działać nie tylko w podatkowych grupach kapitałowych w zakresie podatku CIT, ale także dla rozliczeń VAT.

Planowana ulga na robotyzację ma umożliwić finansowanie nakładów na automatyzację procesów. Ulga ma obejmować koszt zakupu robota przemysłowego, a także zakup potrzebnego oprogramowania, jego instalacji i odpowiednie szkolenia. Ulga będzie polegała na zwiększeniu kosztu uzyskania przychodu związanego z wydatkami kwalifikowanymi, podobnie jak to jest obecnie w przypadku ulgi B+R.


Pobierz pdf:
(PL) Polski Ład. Zmiany podatkowe
(EN) Polish deal. Tax Changes


Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w przypadku pytań dotyczących programu Polski Ład:

Łukasz Korbas
Partner, Accounting & Payroll Outsourcing

lukasz.korbas@tpa-group.pl

Wojciech Sztuba
Partner Zarządzający

wojciech.sztuba@tpa-group.pl


Czytaj też:

Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak stosować metodę PCN

Do odliczenia w ramach ulgi B+R trzeba się właściwie przygotować