Publikacja nowego rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych (TPR)

Spread the love

13 września br. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 28 września 2022 r.

Opublikowane rozporządzenie stosuje się do informacji o cenach transferowych (TPR) składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r. (tj. za 2022 r.).

Rozporządzenie zawiera także przepisy dotyczące raportowania cen transferowych za poprzedni rok podatkowy tj. rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Analogiczne rozporządzenie zostało opublikowane w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze szczegóły w zakresie wprowadzonych zmian:

Nowy wskaźnik finansowy

W opublikowanym rozporządzeniu Ministerstwo Finansów (pomimo wnoszonych wniosków w ramach konsultacji publicznych) nie zrezygnowano z wprowadzenia nowego wskaźnika finansowego deklarowanego przez podatnika składającego formularz tj. wskaźnika polegającego na wyliczeniu udziału kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w kosztach działalności operacyjnej podmiotu.

Wskaźnik ten nie był dotychczas kalkulowany i raportowany przez podatników za lata podatkowe 2019 – 2020, oraz za rok 2021, tym samym może to spowodować większe problemy z wypełnieniem formularza za 2022 rok.

Informacje odnośnie przeprowadzonych korekt porównywalności

Zgodnie z rozporządzeniem dodatkowym obowiązkiem po stronie podatnika będzie również wskazanie czy dokonano korekty porównywalności wyników w ramach przeprowadzanej analizy danych porównawczych, a jeśli tak na jakim poziomie została ona dokonana w celu uzyskania wyższej porównywalności do badanej transakcji kontrolowanej.

W ramach wyboru podatnik będzie zobowiązany do wyboru jednej z opcji tj.:

  • korekta porównywalności zmieniająca wynik o mniej niż 30%,
  • korekta porównywalności zmieniająca wynik o 30% lub więcej,
  • brak możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik.

Nowy formularz TPR za 2021 rok

Dotychczasowy formularz TPR nie umożliwia technicznie poprawnego wypełnienia informacji o cenach transferowych za 2021 r. zgodnie z formalnymi wymaganiami, przez podatników dokumentujących transakcje kontrolowane zawierane przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, jak również transakcje objęte mechanizmem safe harbour.

W związku z tym Ministerstwo Finansów poinformowało o przygotowaniu nowej wersji formularza za 2021 rok i jego publikacji w niedalekiej przyszłości.

Termin na złożenie informacji TP-R za 2021 rok

W ramach przypomnienia wskazujemy, że terminy na sporządzenie i złożenie informacji TPR upływają odpowiednio:

  • 30 września 2022 roku – dla podatników, których pierwotny termin (tj. 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego) upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.,
  • 31 grudnia 2022 roku – dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz
  • w przypadku pozostałych podatników, dla których pierwotny termin (tj. 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego) upłynąłby w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., ostateczny wydłużony termin należy zweryfikować indywidualnie (pierwotny termin został wydłużony o 3 miesiące).

Kolejne zmiany formularza za 2022 rok

Mając na względzie fakt, iż obecnie trwa proces legislacyjny w zakresie zmiany w przepisach dotyczących tzw. transakcji rajowych (o których mowa w art. 11o ustawy o CIT/odpowiednio w art. 23za ustawy o PIT) (tj. planowanego uchylenia przepisów w zakresie pośrednich transakcji rajowych oraz zmian w zakresie bezpośrednich transakcji rajowych) istnieje duże prawdopodobieństwo, że powołane zmiany będą miały wpływ na zakres danych wykazywanych w informacji TPR.

Tym samym, w zależności od ostatecznego brzmienia zmienianych przepisów, rozporządzenie TPR za 2022 rok będzie podlegać odpowiedniej nowelizacji w przyszłości, o czym będziemy Państwa informować.

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem w przypadku pytań dotyczących cen transferowych. 

Joanna Kubińska

Associate Partner, Head of Transfer Pricing

joanna.kubinska@tpa-group.pl


Pobierz cały alert w wersji PDF