PL EN DE

Wojciech Sztuba

Managing Partner, Tax Advisor

Wojciech jest odpowiedzialny za obsługę klientów niemieckojęzycznych oraz przedsiębiorstw z branży energetycznej, a także nieruchomości komercyjnych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym i transakcyjnym, w tym projektowaniu struktur podatkowych dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz procesach nabywania nieruchomości. Wykładowca wielu specjalistycznych programów szkoleniowych. Współautor komentarza do prawa energetycznego z lat 2001 i 2003, a także raportów rocznych „Energetyka wiatrowa w Polsce”. Od 1999 roku licencjonowany doradca podatkowy.
W 2015 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych (specjalność: prawo podatkowe) na Uniwersytecie Łódzkim.

Nasi eksperci