Inwestowanie w energetykę wiatrową – aspekty podatkowe

11 lipca 2022

Polski sektor wiatrowy, mimo licznych przeszkód, rozwija się od niemal dwóch dekad i znajduje się obecnie po raz kolejny w bardzo ciekawej fazie. O aspektach biznesowych, prawnych czy barierach rozwojowych związanych z energetyką wiatrową rozmawialiśmy już wielokrotnie. Opisujemy te kwestie w naszym właśnie wydanym raporcie Polska energetyka wiatrowa 4.0. Jako eksperci od podatków mamy też jednak sporo doświadczeń praktycznych związanych z podatkowymi wyzwaniami przy dewelopmencie, budowie, eksploatacji czy sprzedaży farm wiatrowych – mówi Wojciech Sztuba w najnowszym podcaście TPA Observer na temat kluczowych podatkowych aspektów inwestowania w energię z wiatru.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Wojciecha Sztuby, Partnera zarządzającego w TPA Poland z Mikołajem Ratajczakiem, doradcą podatkowym i associate partnerem w TPA Poland.


Podcasty dostępne są również na platformach Spotify | YouTube | Google Podcasts | Apple Podcasts


Inwestycja w energetykę wiatrową – obciążenia publicznoprawne

– Może zacznijmy od początku – z jakimi obciążeniami publicznoprawnymi musi liczyć się inwestor inwestując w energetykę wiatrową? - pyta Wojciech Sztuba

– Na pierwszym miejscu jest to na pewno podatek dochodowy od osób prawnych –  a w drugiej kolejności podatek od nieruchomości. Inne obciążenia publicznoprawne mają charakter raczej marginalny. No i jeszcze, póki co w dość rzadkiej sytuacji, może się pojawić obciążenie podatkiem akcyzowym – odpowiada Mikołaj Ratajczak.

– Czy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych inwestycji w OZE wiąże się z jakimiś szczególnymi zasadami w stosunku do innych „standardowych” inwestycji? – dopytuje Wojciech Sztuba.

– Zasadniczo nie. Proces inwestorski realizowany jest z reguły poprzez spółki celowe tworzone dla poszczególnych projektów i zastosowanie znajduje standardowa stawka podatku w wysokości 19%. Niemniej, jak w każdej branży, pojawiają się specyficzne uwarunkowania. I tak w praktyce główne wyzwania z perspektywy podatku dochodowego, to w pierwszej kolejności właściwa segregacja kosztów inwestycyjnych, czyli rozdział pomiędzy kosztami bieżącymi a inwestycyjnymi, a następnie przyporządkowanie tych drugich do poszczególnych Środków Trwałych, takich jak np. fundamenty pod turbinami, maszty, gondola z rotorem, linie przesyłowe czy też kable eksportowe w przypadku morskich farm wiatrowych.

Następnie należy określić ich prawidłową wartość i tu pojawiają się pewne kategorie kosztów, które są nierzadko problematyczne, takie jak np. różnie kursowe (gdzie występuje różnica w podejściu księgowym i podatkowym), rozliczenie opłat przyłączeniowych, czynszów dzierżawnych, kosztów ustanowienia służebności przesyłu, czy wynagrodzenia za usługi o charakterze doradczym. No i finalnie pozostaje jeszcze ustalenie właściwych metod i stawek amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych – wyjaśnia Mikołaj Ratajczak.


Pobierz raport „Energetyka wiatrowa w Polsce 4.0”


Potencjalne zagrożenia dla inwestora

– A na co należy uważać dokonując inwestycji w już istniejącą elektrownię wiatrową? – pyta Wojciech Sztuba.

– Z perspektywy podatkowej, jest trochę potencjalnych pułapek, na które można natrafić prowadząc rozliczenia podatkowe spółki wiatrowej. Dlatego elementem powiedziałbym niezbędnym, i standardowo realizowanym przez inwestorów na tym rynku, jest przeprowadzenie, przed nabyciem takiego podmiotu, badania due diligence w zakresie technicznym, prawnym, finansowym no i podatkowym. Zważywszy że w Polsce okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi w praktyce aż 6 lat, takie badanie pozwala ograniczyć ryzyko przeniesienia potencjalnych nieprawidłowości podatkowych na nowego inwestora – odpowiada Mikołaj Ratajczak.

Co jeszcze w podcaście?

  • Jak wygląda inwestycja w farmy wiatrowe na gruncie podatku od nieruchoości?
  • Jak prezentuje się kwestia opodatkowania podatkiem akcyzowym inwestycji?
  • Na czym polega ograniczenie możliwości zewnętrznego finansowania inwestycji?

Zapraszamy do wysłuchania pełnego podcastu.


Pobierz raport „Energetyka wiatrowa w Polsce 4.0”


Posłuchaj poprzedniego podcastu TPA Observer:

Energetyka wiatrowa w Polsce – status quo i perspektywy rozwoju

Energetyka wiatrowa w Polsce, choć wciąż na wczesnym etapie rozwoju, ma już za sobą długą i burzliwą historię. Na przemian wspierana i blokowana, traktowana nieufnie, dziś zdeklasowała wszystkie inne krajowe źródła energii. Energetyka wiatrowa jest obecnie – i z pewnością pozostanie jeszcze przez wiele lat – najtańszym źródłem prądu w Polsce.

Zobacz więcej