Kolejne zmiany w podatkach przed nami – tym razem nowelizacja CIT i kilku innych ustaw

07 września 2022

Do Sejmu wpłynęła już i czeka na pierwsze czytanie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwana również nowelizacją Polskiego Ładu. Część proponowanych zmian z pewnością będzie miała znaczący wpływ na przedsiębiorców. O jakich dokładnie modyfikacjach mowa? O tym wszystkim w najnowszym podcaście TPA Observer.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Małgorzaty Dankowskiej, Partnerki w TPA Poland z Ewą Banaszak, MDR & Tax Coordination Manager w TPA Poland.

 

 


Podcasty dostępne są również na platformach Spotify | YouTube | Google Podcasts | Apple Podcasts


Zmiany w Polskim Ładzie

– Polski Ład jest z nami zaledwie od początku 2022 r. Jednak regulacje, które zostały w jego ramach wprowadzone zdążyły wywołać już sporo zamieszania. Projekt nowelizacji został opublikowany pod koniec czerwca i teraz trwają prace nad jego modyfikacjami. Czy zmiany są konieczne? – pyta Małgorzata Dankowska.

– Już w trakcie wprowadzania przepisów w ramach Polskiego Ładu pojawiało się sporo opinii, że brzmienie przepisów jest niejasne. Pojawia się wiele wątpliwości interpretacyjnych, a niektóre z proponowanych regulacji są zbyt obciążające dla podatników. Resort finansów wysłuchał głosów społecznych i postanowił udoskonalić przepisy o CIT i – przy okazji – niektóre inne ustawy. Zmiany te – w ocenie Ministerstwa Finansów – mają spowodować, że przepisy będą jasne, przejrzyste, a ich stosowanie będzie bardziej efektywne – wskazuje Ewa Banaszak.

Podatek minimalny CIT – zmiany

Jak podkreśla Ewa Banaszak, jednym z tematów budzących najwięcej kontrowersji jest był tzw. nowy podatek minimalny CIT, i tu należy oczekiwać sporo zmian.

– Na początek przypomnijmy, że minimalny CIT to osobliwa konstrukcja podatku przychodowo-wydatkowego. W sytuacji, gdy pewien podmiot nie osiąga określonej rentowności lub przez kilka lat jest na stracie podatkowej – musi płacić dodatkowy podatek od swoich przychodów, a jednocześnie od nadmiernych płatności biernych, które zostały zdefiniowane ustawowo. Przy czym sam przepis w jego obecnym brzmieniu jest skomplikowany i budzi wątpliwości – wyjaśnia Ewa Banaszak.

Jednocześnie dodaje, że zgodnie z zamiarem ustawodawcy planowane jest wprowadzenie zwolnienia z podatku minimalnego na lata 2022 i 2023. To oznacza, że ma on zacząć obowiązywać dopiero od stycznia 2024 r., przy czym zmieni się też jego konstrukcja.

Po pierwsze zmieni się sposób liczenia tzw. wskaźnika rentowności, poniżej którego podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku minimalnego. Zostanie on podwyższony do 2% (do tej pory był to 1%). Ta zmiana na etapie konsultacji publicznych wzbudziła sporo negatywnych komentarzy. Pojawiły się głosy, że wpłynie to negatywnie na poziom obciążeń przedsiębiorców, nawet tych, którzy nie korzystają z żadnych rozwiązań optymalizacyjnych, a zwyczajnie znaleźli się w trudnej sytuacji gospodarczej chociażby ze względu na wojnę w Ukrainie. Jednak te argumenty nie zostały uwzględnione przez MF i jak na razie planowane jest podwyższenie wskaźnika rentowności do 2%.

Po drugie zmieni się metodologia kalkulacji tego wskaźnika. Z kosztów uzyskania przychodów na potrzeby tej kalkulacji będą wyłączone m.in. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych używanych na podstawie leasingu finansowego oraz opłaty z tytułu leasingu operacyjnego. Wyłączone będzie także 20% kosztów zatrudnienia, wzrost kosztów zakupu energii cieplnej i gazu, a także przychody i koszty z nimi związane dotyczące należności handlowych, które są zbywane na rzecz podmiotów z branży faktoringowej. Wyłączony również będzie podatek akcyzowy, opłata paliwowa, emisyjna oraz podatek od gier.

– Wygląda na to, że zmiany są korzystne, ale ich ocena będzie zależna od indywidualnej sytuacji każdego przedsiębiorcy, przy czym trudno tu mówić o uproszczeniu regulacji – zauważa Małgorzata Dankowska.

Kalkulacja podatku minimalnego

O uproszczeniach przy kalkulacji wskaźnika rentowności lub straty na potrzeby podatku minimalnego możemy zapomnieć (aczkolwiek planowane są uproszczenia na etapie kalkulacji podstawy opodatkowania – o tym za chwilę). Cała procedura będzie wymagała sporządzenia bardzo szczegółowych kalkulacji, wyciągnięcia danych z systemu, aby móc w sposób prawidłowy ustalić, czy mieścimy się powyżej tych 2% i możemy spać spokojnie – dodaje ekspert TPA Poland.

Stawka podatku minimalnego ma zostać bez zmian – 10%.

Inaczej będzie natomiast liczona podstawa opodatkowania. Podatnik będzie mógł wybrać jedną z dwóch metod:

  • Pierwsza będzie stanowiła kolejną wersję metody znajdującej się obecnie w przepisach ustawy o CIT. Zmieniony zostanie sposób kalkulacji podstawy opodatkowania: będzie to 1,5% przychodów operacyjnych (obecnie 4%) plus koszty pasywne, tj. finansowanie dłużne i usługi niematerialne (nadmierne płatności bierne, przekraczające progi, które zostały wskazane w przepisach). Planowane jest usunięcie z kalkulacji wartości podatku odroczonego, która wynikała z ujawnienia wartości niematerialnych i prawnych. Z podstawy opodatkowania mają być też wyłączone te same przychody, które będą wyłączone z kalkulacji wskaźnika rentowności.
  • Druga to uproszczona metoda kalkulacji podstawy opodatkowania zaproponowana przez MF. Polega ona na wyliczeniu 3% wartości przychodów operacyjnych (przychodów innych niż z zysków kapitałowych). Według resortu może być to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy nie mają istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi.

– Musimy też wspomnieć, że MF przewidziało cały katalog włączeń z minimalnego CIT. Jest zwłaszcza jedno istotne wyłączenie, o którym warto wspomnieć i które może zawęzić grono podatników zobowiązanych do zapłaty CIT minimalnego. Dotyczy ono podatników, których rentowność w jednym z trzech lat podatkowych poprzedzających dany rok wynosiła powyżej 2% (mowa tu o wskaźniku rentowności liczonym na potrzeby podatku minimalnego). To zdecydowanie zmiana na plus – dodaje Ewa Banaszak.

– Nie przerażajmy się zatem podatkiem minimalnym. Najpierw sprawdźmy wyłączenia. Dopiero gdy się w nie zakwalifikujemy, przejdźmy do dalszych kalkulacji – radzi Malgorzata Dankowska.

Inne ważne zmiany w Polskim Ładzie

A co innego czeka podatników?

– Jedna z dobrych informacji jest ta, że zostaną uchylone przepisy o ukrytej dywidendzie. Uproszczenia mają też zajść przy zwrotach w podatku od budynków. Mają być wprowadzone zmiany w podatku od przerzucanych dochodów. Ciekawe będą zmiany w podatku u źródła. Zmienią się także limity kosztów finansowania dłużnego, czy regulacje dotyczące estońskiego CIT – wymienia Ewa Banaszak.

Nowelizacja obecnie czeka na pierwsze czytanie w Sejmie.

Co jeszcze w podcaście?

  • Jak zmieni się procedura zwrotu podatku od budynków?
  • Na czym będą polegać zmiany przepisach o podatku od przerzucanych dochodów?
  • Jak składać oświadczenia przy podatku u źródła, aby skorzystać z preferencji?
  • Jak resort doprecyzował przepisy dotyczące kosztów finansowania dłużnego?

Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj naszego podcastu TPA Observer.


Posłuchaj poprzedniego odcinka:

Inwestowanie w energetykę wiatrową – aspekty finansowe

Jak wygląda proces inwestycyjny budowy farmy wiatrowej? Jak jej budowę finansować? Omawiamy to w tym odcinku podcastu TPA Observer.

Zobacz więcej