Krajowy System e-faktur – jak będzie działał i czemu ma służyć?

03 grudnia 2021

Jak będzie działał i czemu ma służyć Krajowy System e-Faktur?System e-Faktur zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Najpierw jako rozwiązanie dobrowolne, z którego podatnicy mogą, ale nie muszą korzystać. Natomiast do 2023 r. system ten stanie się obowiązkowy dla wszystkich podatników. Wprowadzająca Krajowy System e-Faktur (KSeF) nowelizacja uchwalona 29 października 2021 r. została już opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 2076). Jakie zmiany niesie ze sobą nowy system wystawiania e-faktur?

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Magdaleny Siedleckiej, Senior Managerki, TPA Poland z Łukasz Korbasem, Partnerem w dziale outsourcingu księgowości i płac w poznańskim biurze TPA Poland.

 


Podcasty dostępne są również na platformach Spotify | YouTube | Anchor | Google Podcasts | Apple Podcasts


Czym jest Krajowy System e-Faktur?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ogólnokrajowy system do fakturowania oparty na elektronicznej wymianie danych umieszczonych przez podatników na serwerach Ministerstwa Finansów. Zgodnie z planowanymi przepisami każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość wystawienia faktur sprzedaży (w ustrukturyzowanej formie) w ramach Krajowego Systemu e-Faktur.

Faktury ustrukturyzowane wystawione i udostępnione za pomocą nowego systemu będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i elektronicznych.

Faktura ustrukturyzowana

– Faktura ustrukturyzowana to faktura wystawiana przez podatników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur oznaczona przydzielonym numerem identyfikującym fakturę w tym systemie. Otrzymywanie takich faktur wymagać będzie uzyskania akceptacji odbiorcy, chociaż przepisy nie określają formy w jakiej zgoda taka powinna być uzyskana – wyjaśnia Łukasz Korbas. – Przepisy w zakresie wymaganych elementów faktury nie ulegają zmianie. Faktura nadal będzie musiała zatem mieć numer kolejny. Numer identyfikujący fakturę w KSeF będzie tylko dodatkowym oznaczeniem e-faktury – tłumaczy ekspert.

Numer z systemu KSeF ma jednak istotne znaczenie. Faktury ustrukturyzowane uznawane będą za otrzymywane w dniu przydzielenia im w tym systemie numeru identyfikującego. Najczęściej zatem z tą właśnie chwilą powstawać będzie prawo do odliczenia naliczonego VAT. Tam, gdzie odbiorca nie wyrazi zgody od otrzymywanie e-faktur w ramach systemu, stosować będziemy zasady ogólne. Moment przydzielenia numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur będzie również istotny z punktu widzenia momentu rozliczania przez nabywców otrzymywanych faktur korygujących. Obowiązek zmniejszania kwot podatku naliczonego przez nabywców będzie wówczas powstawał w okresie rozliczeniowym przydzielenia fakturze korygującej numeru identyfikującego.

– Projektowane rozwiązanie będzie oparte na modelu poświadczeń, co oznacza, że wymagana będzie autoryzacja danej osoby w systemie. Faktury będą przygotowywane w KSeF lub bezpośrednio w programach finansowo-księgowych podatnika oraz przesyłane do KSeF poprzez API. W tym celu konieczne będzie uwierzytelnienie się podatnika w systemie. Będzie też istniała możliwość nadania uprawnień do korzystania z KSeF, np. dla biura rachunkowego lub konkretnej osoby fizycznej – tłumaczy ekspert.

KSeF – wdrożenie

Każdy podatnik chcący stosować KSeF będzie musiał dostosować swoje systemy informatyczne. O jakim dostosowaniu przedsiębiorcy powinni już teraz wiedzieć?

– System KSeF oparty jest na rozwiązaniach informatycznych, a jego wdrożenie wymagać będzie aktualizacji stosowanych systemów księgowych. Aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanych zmian Ministerstwo Finansów opublikowało roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury (FA_VAT). Dla dostawców oprogramowania spoza Polski udostępniona została również dokumentacja struktury logicznej e-Faktury po angielsku – wyjaśnia Łukasz Korbas.

Co jeszcze w podcaście?

  • Jak działał będzie Krajowy System e-Faktur
  • Czym jest faktura ustrukturyzowana
  • Kto może i kiedy nie można korzystać z faktur ustrukturyzowanych
  • Co stanie się z duplikatami i korektami faktur
  • Jakie korzyści da podatnikom wystawianie faktur w KSeF
  • Jaką rolę KSeF odegra w kontroli rozliczeń

Posłuchaj poprzednich odcinków podcastu:

Spółka komandytowa zapłaci nowy minimalny podatek CIT nawet w przypadku straty

Polski Ład czeka już tylko na publikacje w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy obudzą się w nowej podatkowej rzeczywistości. Będzie ona trudniejsza i bardziej skomplikowana, również dla spółek komandytowych i ich wspólników.

Krzysztof Horodko Tomasz Manowiec blog

Nadchodzi spowolnienie gospodarki

W ostatnim, czwartym wydaniu cyklicznej publikacji Baker Tilly TPA Index wskazujemy na lekkie wyhamowanie koniunktury. Poprzedni wskaźnik był na poziomie 0,82, teraz jest to 0,76. Czy to już powód do zmartwień dla przedsiębiorców?