MF zmienia przepisy o WHT, ale czy tego chcieli przedsiębiorcy?

09 września 2021

MF zmienia przepisy o WHT, ale czy tego chcieli przedsiębiorcy?Ministerstwo Finansów chce złagodzić przepisy dotyczące podatku u źródła. Propozycje zmian w tym zakresie zostały zawarte w projekcie nowelizacji ustaw podatkowych w ramach programu Polski Ład. Modyfikacje w tym obszarze są od dawna oczekiwane przez biznes. Pytanie tylko, czy dokładnie takich nowości chcą przedsiębiorcy.
O planowanych zmianach i ich skutkach w praktyce rozmawia Waldemar Rydzewski, Senior Consultant w dziale doradztwa podatkowego TPA Poland z Rafałem Wienconkiem, doradcą podatkowym, Managerem w TPA Poland.

Podcasty dostępne są również na platformach Spotify | YouTube | Anchor | Google Podcasts | Apple Podcasts

Od początku 2019 roku znacznie zmieniły się zasady dotyczące sposobu poboru podatku u źródła z tytułu wypłacanych należności na rzecz nierezydenta oraz w przypadku dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na rzecz rezydenta. Wówczas wprowadzono m.in. przepisy dotyczące mechanizmu WHT refund, które od początku budziły sporo wątpliwości interpretacyjnych i kontrowersji odnośnie ich stosowania w praktyce. Zmiana sprowadzała się do wprowadzenia (w sytuacji wypłaty do tego samego podatnika należności na kwotę ponad 2 mln zł w ciągu danego roku) w miejsce ulgi stosowanej już w momencie wypłaty przez płatnika (ang. relief at source), obowiązku poboru podatku przez płatnika, połączonego z procedurą dokonania zwrotu podatku (ang. tax refund). Zwrot podatku u źródła w procedurze WHT refund następować miał po przeprowadzeniu odpowiedniej weryfikacji prawa do preferencyjnego opodatkowania podatkiem u źródła należności” – tłumaczy Rafał Wienconek, doradca podatkowy, Manager w TPA Poland.

Podatek u źródła mógł być nie pobrany przy wypłatach przekraczających 2 mln zł, jeśli podatnik (płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku) miał opinię, która potwierdzała możliwość zastosowania zwolnienia bądź płatnik złożył odpowiednie oświadczenie.

Pamiętajmy jednak: restrykcyjne regulacje wdrożone w 2019 roku spowodowały, że MF regularnie co pół roku odraczało wejście ich w życie. Ostatnie takie odroczenie obowiązuje do końca 2021 roku. Stąd opcja zmian w ramach Polskiego Ładu od początku 2022 roku.” – przypomina Waldemar Rydzewski, Senior Consultant w dziale doradztwa podatkowego TPA Poland.

Co zatem się zmieni w zakresei WHT?

Rafał Wienconek wskazuje, że resort finansów zaproponował w projekcie zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku, tzw. WHT refund, dotyczącej płatności powyżej 2 mln zł. Dla płatności powyżej 2 mln zł rocznie, do kluczowych zmian należą:

  • objęcie zaostrzonym reżimem tylko transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o cenach transferowych,
  • ograniczenie dodatkowych wymogów do płatności o charakterze pasywnym, tj. dywidend, odsetek, należności licencyjnych,
  • wyłączenie z zaostrzonego reżimu płatności dokonywanych między polskimi podatnikami (ma to znaczenie przede wszystkim dla krajowych dywidend).

Zmiany mają także na celu rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (tj. obniżone stawki podatku u źródła lub zwolnienie z obowiązku poboru WHT).

 

Z rozmowy dowiesz się także:

  • Jakie zmiany są proponowane w zakresie procedury zwrotu pobranego podatku u źródła?
  • Czy zakres działania mechanizmu pay and refund może zostać zmieniony?
  • Czym jest opinia o stosowaniu preferencji i czy od 2022 roku zastąpi opinię o stosowaniu zwolnienia?
  • Co z definicjami należytej staranności i rzeczywistego właściciela należności – czy zajdą tu zmiany oczekiwane przez biznes?
  • Czy początek 2022 r. jest realnym terminem na zmiany w obszarze WHT?

 

Zapraszamy do wysłuchania poprzednich odcinków podcastów TPA Observer:

Czy warto przekształcić jednoosobową firmę w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Polski Ład: nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej to wyższy PIT do zapłaty

Nowy obowiązek firm: raportowanie realizacji strategii podatkowej