Strategia podatkowa: jak duże firmy wywiązują się z obowiązku pierwszego raportowania

11 lutego 2022

Początek każdego roku zawsze niesie ze sobą mniejszy lub większy pakiet zmian prawa podatkowego. W 2022 r. wraz z Polskim Ładem mamy do czynienia z głęboką reformą systemu podatkowego, przez co łatwo zapomnieć o licznych nowych wymogach wprowadzonych w roku ubiegłym, którym przedsiębiorcy także muszą sprostać. Jednym z nich jest obowiązek publikowania informacji o realizacji strategii podatkowej dotyczący dużych przedsiębiorstw. 31 grudnia 2021 r. minął pierwszy termin realizacji tego obowiązku. O tym, jak firmy poradziły sobie z jego wypełnieniem, a także z jakimi wyzwaniami się mierzyły i nadal mierzą, rozmawiamy w najnowszym podcaście TPA Observer.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Joanny Henzel, doradcy podatkowego i managera w TPA Poland z dr Wojciechem Sztubą, doradcą podatkowym i parterem zarządzającym TPA Poland.


Podcasty dostępne są również na platformach Spotify | YouTube | Anchor | Google Podcasts | Apple Podcasts


Na czym polega strategia podatkowa?

Do końca 2021 r. duże firmy musiały po raz pierwszy opublikować na swoich stronach WWW informacje o realizacji strategii podatkowej. Przypomnijmy, na czym dokładnie ten obowiązek polega.

– Nowy obowiązek jest uregulowany w art. 27c ustawy o CIT i dotyczy firm z przychodami powyżej 50 mln euro oraz Podatkowych Grup Kapitałowych bez względu na ich wielkość. To ok. 3000 podmiotów w całym kraju. Firmy raport z realizacji strategii muszą zamieścić na swojej stronie internetowej w ciągu 12 miesięcy od końca roku podatkowego. W tym samym czasie naczelnik urzędu skarbowego powinien otrzymać informację, pod jakim adresem internetowym raport został zamieszczony – przypomina Wojciech Sztuba.

Przepisom towarzyszy wątpliwość, czy informacja o strategii powinna być opublikowana już w odniesieniu do 2020 roku, w terminie do końca 2021 r., skoro regulacje wprowadzające ten obowiązek weszły w życie dopiero 1 stycznia 2021 r. Ostatecznie MF przedstawiło własną interpretację, że za rok 2020 należy sporządzić raport z realizacji strategii.

– Przepisy podatkowe nie definiują strategii podatkowej, a posługują się jedynie wytycznymi, co w raporcie z realizacji strategii powinno się znaleźć. Taki raport powinien obejmować kilka obszarów. Są wśród nich: procedury i procesy funkcji podatkowej, realizacja obowiązków podatkowych, czyli informacja o podatkach opłacanych w danym okresie sprawozdawczym, informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, działaniach restrukturyzacyjnych podjętych lub zaplanowanych i inne informacje takie jak wskazanie złożonych wniosków o interpretacje podatkowe, Wiążące Informacje Stawkowe, czy zaraportowane schematy podatkowe MDR – dodaje Wojciech Sztuba.

To jak w takim razie prawidłowo przygotować strategię? – pyta Joanna Henzel.

– To dobre pytanie, bo nie ma ani definicji legalnej strategii podatkowej, ani wyjaśnień MF dotyczących tego obszaru. Istnieje za to inny obszar regulacyjny, który można stosować posiłkowo, a są nim Wytyczne MF dotyczące tworzenia Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. To rodzaj objaśnień do przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących Programu Współdziałania. W Wytycznych znajdziemy dość obszerne omówienie zakresu tematycznego strategii podatkowej – tłumaczy Wojciech Sztuba.

Strategia podatkowa – pierwsze przykłady

Pierwsze tygodnie 2022 r. za nami i wiele firm zamieściło już na swoich stronach internetowych informacje o realizacji strategii podatkowej za rok 2020. Jak firmy podeszły w praktyce do realizacji ustawowego obowiązku?

– Przejrzeliśmy kilkadziesiąt raportów największych krajowych podmiotów, popularnych marek i firm notowanych na GPW. Ze względu na brak szczegółowych wytycznych ze strony regulatora, interesujące było dla nas sprawdzenie, jak podatnicy poradzili sobie w dwóch kluczowych aspektach praktycznych. Po pierwsze, czy firmy opracowały strategie podatkowe jako pisemny dokument czy raczej ograniczyły się do opublikowania raportu z realizacji strategii, która w firmie nie funkcjonuje w formie pisemnej. Drugi ciekawy obszar to przyjmowany poziom szczegółowości prezentowanych danych. W pierwszym aspekcie obserwujemy obydwa podejścia. Część firm pośrednio lub wprost wskazuje na brak pisemnej strategii podatkowej, jednak część powołuje się na sporządzenie i wdrożenie strategii podatkowej jako istotny element wykonania nowego obowiązku. Co do poziomu szczegółowości firmy prezentowały pewne zróżnicowanie, ale jednak w dość wąskim zakresie – opisuje partner TPA Poland.

Jednocześnie dodaje, że jeśli przedsiębiorstwo zdecydowało się na sporządzenie dokumentu strategii podatkowej, mamy więcej odwołań do samej strategii, a przy braku dokumentu strategii – opis poszczególnych zagadnień w raporcie jest bardziej szczegółowy. Część firm podaje szczegółowe listy wdrożonych procedur, a część skupia się na skrótowych opisach obszarowych. Podobnie jest w zakresie informacji o realizacji obowiązku zapłaty podatków – część firm operuje konkretnymi kwotami, a inne wskazują na rzetelność i terminowość w tym zakresie. Potwierdzeniem na różne podejście może być również fakt, że opublikowane dokumenty mają od kilku do kilkudziesięciu stron.

Strategia podatkowa – rekomendacje

Jakie podejście do publikacji raportu z realizacji strategii podatkowej warto zarekomendować firmom? – pyta Joanna Henzel.

– Potwierdziliśmy, że nasza intuicja co do sposobu realizacji nowego obowiązku była słuszna. Strukturę raportu z wykonania strategii warto oprzeć o 8 wymogów informacyjnych wymienionych w art. 27c ustawy o CIT. Z kolei w kwestii pisemnego dokumentu strategii podatkowej zachęcamy do jego opracowania i wdrożenia, co ułatwia procesowe zarządzenie ryzykiem naruszenia art. 27c ustawy o CIT, a także jest przydatne w kwestii poprawy zarządzania ryzykiem podatkowym w ogóle. Warto zauważyć, że w przypadku wdrożonej strategii podatkowej sam raport realizacyjny upubliczniany na stronie internetowej może być krótszy i w istotnym stopniu bazować na odesłaniach do dokumentu strategii – podpowiada Wojciech Sztuba.

Firmy, które zapomniały o dopełnieniu nowego obowiązku narażają się na ryzyko sankcji i to dość wysokich, bo sięgających nawet 250 tys. zł. Jest jednak szansa, aby tej kary uniknąć. Jak? Wysłuchaj naszego Podcastu.


Posłuchaj poprzedniego podcastu TPA Observer:

2022: jest szansa na zwiększenie atrakcyjności estońskiego CIT

Polski Ład zmieni warunki korzystania z rozliczeń na zasadach estońskiego CIT. Od 1 stycznia zostaną one znacznie uproszczone, co powinno przełożyć się na atrakcyjność tego sposobu opodatkowania. Wydaje się, że to krok w dobrym kierunku, biorąc pod uwagę fakt, że od momentu wprowadzenia tego sposobu rozliczeń skorzystało z niego zaledwie nieco ponad 300 przedsiębiorstw.

Zobacz więcej