2022: jest szansa na zwiększenie atrakcyjności estońskiego CIT

10 grudnia 2021

Polski Ład zmieni warunki korzystania z rozliczeń na zasadach estońskiego CIT. Od 1 stycznia zostaną one znacznie uproszczone, co powinno przełożyć się na atrakcyjność tego sposobu opodatkowania. Wydaje się, że to krok w dobrym kierunku, biorąc pod uwagę fakt, że od momentu wprowadzenia tego sposobu rozliczeń skorzystało z niego zaledwie nieco ponad 300 przedsiębiorstw.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu TPA Observer, w którym Mikołaj Ratajczak w rozmowie z Justyną Podlaszewską tłumaczy, dlaczego od przyszłego roku warto rozważyć estoński CIT.

 

 


Podcasty dostępne są również na platformach Spotify | YouTube | Anchor | Google Podcasts | Apple Podcasts


Czym jest estoński CIT?

Zacznijmy od przypomnienia, czym dokładnie estoński CIT jest. Otóż głównym założeniem tego sposobu opodatkowania jest odroczenie opodatkowania do momentu wypłaty zysku oraz prostota funkcjonowania, zwłaszcza z perspektywy sprawozdawczości podatkowej. Ten sposób opodatkowania ma zachęcić przedsiębiorców do reinwestycji kapitału w miejsce wypłaty zysków i ich konsumpcji. W Polsce ten model rozliczeń został wprowadzony od 2020. Trzeba jednak przyznać, że wielkiego szturmu – jak na razie – na niego nie było.

– Wydaje się, że małe zainteresowanie estońskim CIT w Polsce na dotychczasowych zasadach wynika z faktu, że został on dość mocno skomplikowany. Wiele warunków takich jak wymagany do zrealizowania poziom inwestycji w środki trwałe i konieczność jego sukcesywnego powiększania, sankcjonowane wyłączeniem z systemu i koniecznością zapłaty należnego podatku skutecznie zniechęciły przedsiębiorców do wyboru estońskiego CIT. Dodatkowym straszkiem z pewnością jest karny podatek w sytuacji przekroczenia określonego poziomu maksymalnego przychodów. Jeśli do tego dołożymy niejasności w zakresie np. tzw. ukrytych zysków czy krótkie vacatio legis, trudno się dziwić, że przedsiębiorcy podeszli do tej nowości z rezerwą – ocenia Mikołaj Ratajczak.

Sytuację niewątpliwie zauważył ustawodawca, bowiem Ministerstwo Finansów w ramach podatkowego pakietu Polskiego Ładu zaproponowało sporo zmian w estońskim CIT.

Estoński CIT 2022 – co się zmieni?

– Wszystko w celu ułatwienia i uproszczenia rozliczeń, co w efekcie ma zwiększyć zainteresowanie tym systemem. Co dokładnie zmieni się od 1 stycznia 2022? – pyta Justyna Podlaszewska.

Mikołaj Ratajczak odpowiada, że przede wszystkim zostanie obniżona bariera wejścia do estońskiego CIT. Zostanie bowiem zniesiony próg przychodowy w wysokości 100 mln zł, którego przekroczenie uniemożliwiało korzystanie z systemu estońskiego. Ponadto zdecydowano się odejść od wymuszenia poziomów inwestycyjnych zostawiając – i słusznie – taką decyzję podatnikom. Wcześniej podatnicy musieli zapewnić pewien poziom reinwestowania wypracowanych zysków w środki trwałe. W konsekwencji efektywny poziom opodatkowania zostanie ustalony na poziomie 25% (20% dla małego podatnika, czyli takiego, którego przychody nie przekraczają równowartości 2 mln EUR) bez konieczności spełniania dodatkowych wymogów.

– Co ważne od przyszłego roku znacznie poszerzy się krąg podmiotów, które z estońskiego CIT będą mogły skorzystać. Będą to zarówno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne – jak obecnie. Dodatkowo opcję tę zyskają spółki: komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne – wyjaśnia Mikołaj Ratajczak.

Jakie korzyści daje przedsiębiorcom estoński CIT?

Według Mikołaja Ratajczaka, poza atrakcyjniejszym poziomem opodatkowania, przede wszystkim brak opodatkowania dochodów do momentu wypłaty zysku, co jest szczególnie atrakcyjne dla podmiotów rozwijających się i inwestujących generowany kapitał w rozwój firmy. Pozwala reinwestować całość, czyli 100% uzyskiwanych środków w rozwój, bez koniczności bieżącej zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%.

Co jeszcze w podcaście?

  • Do kogo adresowany jest estoński CIT?
  • Podsumowanie wszystkich wymogów, które trzeba spełnić, aby z estońskiego CIT skorzystać.
  • Jakie będzie efektywne opodatkowanie na zasadach estońskiego CIT?
  • Czy estoński CIT może być alternatywą dla jednoosobowych działalności gospodarczych i podatników liniowego PIT?
  • Jak będzie wyglądać sprawozdawczość przy estońskim CIT?
  • Czy przedsiębiorca może stracić prawo do tego sposobu opodatkowania?

 


Posłuchaj poprzednich odcinków podcastu:

Jak będzie działał i czemu ma służyć Krajowy System e-Faktur?

Krajowy System e-faktur – jak będzie działał i czemu ma służyć?

System e-Faktur zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Najpierw jako rozwiązanie dobrowolne, z którego podatnicy mogą, ale nie muszą korzystać. Natomiast do 2023 r. system ten stanie się obowiązkowy dla wszystkich podatników.

Spółka komandytowa zapłaci nowy minimalny podatek CIT nawet w przypadku straty

Polski Ład czeka już tylko na publikacje w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy obudzą się w nowej podatkowej rzeczywistości. Będzie ona trudniejsza i bardziej skomplikowana, również dla spółek komandytowych i ich wspólników.