Alicja Ogniewska Senior Consultant, Tax Advisor

Kwota wolna od podatku w górę

Spread the love

Kwota wolna od podatku będzie wyższa

Od początku przyszłego roku kwota wolna od podatku ma wzrosnąć z obecnych 6,6 tys. zł do 8 tys. zł. To dobra wiadomość zwłaszcza dla osób o niskich dochodach.

Osoby, których podstawa opodatkowanie nie przekroczy w roku 8 tys. zł nie zapłacą od niej podatku dochodowego od osób fizycznych. Takie zmiany wynikają z przyjętego przez Parlament rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Trybunał Konstytucyjny za podwyższeniem kwoty wolnej od podatku

Przypomnijmy, że zmiany w wysokości kwoty wolnej od podatku to skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2015 roku (sygn. akt K 21/14), który stwierdził, że art. 27 ust. 1 ustawy o PIT w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z dwoma artykułami Konstytucji RP. Sprawa na wokandę Trybunału trafiła na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, który był zdania, że zaniechanie waloryzacji tej kwoty budzi wątpliwości konstytucyjne, a ustawodawca nie powinien tworzyć przepisów, które nakładają obowiązki podatkowe na osoby, które uznał za żyjące w ubóstwie.

Omawiany projekt ustawy przewiduje również, że degresywna kwota wolna od podatku znajdzie zastosowanie dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 8 tys. zł, ale nieprzekraczająca 13 tys. zł oraz dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 85 528 zł, lecz nieprzekraczającą 127 tys. zł. Nie zmieni się także kwota wolna od podatku dla dochodów, stanowiących podstawę opodatkowania, przekraczających 13 tys. zł oraz nieprzekraczających 85 528 zł i nadal będzie wynosić 556,02 zł (co odpowiada dochodowi wyłączonemu z opodatkowania na poziomie 3089 zł).

Zgodnie z propozycjami tego projektu zwiększy się także limit kosztów dla twórców. Parlament uchwalił bowiem podniesienie o 100 proc. rocznego limitu 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, który od 2018 r. wyniesie 85 528 zł.

Projekt ustawy czeka aktualnie na podpis Prezydenta.

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu