Marek Wołyński
Marek Wołyński Senior Consultant

Są już dostępne listy dużych podatników

Spread the love
Listy podatników

Ministerstwo Finansów opublikowało indywidualne dane podatników CIT, u których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz dane podatkowych grup kapitałowych. Opublikowane informacje dotyczą zeznań za lata podatkowe, które rozpoczęły się po 31 grudnia 2011 r. i zakończyły przed 1 stycznia 2017 r.

Obowiązek publikacji danych o dużych podatnikach wynika z art. 27b ust. 8 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.). Z przepisu tego wynika, że minister właściwy do spraw finansów został zobowiązany do podawania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej swojego urzędu indywidualnych danych z zeznań podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz podatników tego podatku będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK).

Obowiązek dotyczy danych zawartych w zeznaniach za rok podatkowy kończący się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje publikacja i powinien być wypełniony do 30 września każdego roku. Ponadto obowiązek publikacji dotyczy również indywidualnych danych podatników zawartych w zeznaniach złożonych za lata podatkowe, które rozpoczęły się po 31 grudnia 2011 r. i zakończyły przed 1 stycznia 2018 r.

Dane prezentowane są w podziale na lata kalendarzowe. O ich ujęciu w danym roku decyduje termin zakończenia roku podatkowego podatnika. Ze względu na specyfikę odrębnie prezentowane są dane podatkowych grup kapitałowych.

Dane podlegają kwartalnej aktualizacji według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał roku kalendarzowego.

Aktualnie na stronie MF prezentowane są dane opublikowane 30 kwietnia 2018 r. Zawierają one następujące dane: nazwa podatnika, NIP, przychody oraz koszty podatkowe za dany rok podatkowy, dochód, strata, podstawa opodatkowania, podatek należny.

LICZBA DUŻYCH PODATNIKÓW OPUBLIKOWANA PRZEZ MF*

* stan na 1 marca 2018 r.

Pełne dane

Bez kategorii | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach z bloga