Olga Leszczyńska
Olga Leszczyńska Senior Consultant

Ostatnia chwila na złożenie CIT-8 dla przedsiębiorców

Spread the love

Minister finansów wydłużył termin na złożenie rocznych deklaracji CIT dla podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończył się przed 1 marca 2018 r. Ostatnim dniem na złożenie CIT-8 dla tych przedsiębiorców jest 30 czerwca 2018 r.

Wydłużenie terminu zostało zarządzone przez ministra finansów w rozporządzeniu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 27 kwietnia 2018 r. (poz. 803), a weszło w życie 28 kwietnia. Zgodnie z tym rozporządzeniem, ostatnim dniem na złożenie CIT-8 będzie 30 czerwca 2018 r. Z uwagi na fakt, że 30 czerwca wypada w sobotę, ostatnim dniem na dopełnienie obowiązku rozliczeniowego będzie 2 lipca 2018 r.

Przypomnijmy, że roczne zeznanie CIT-8 (podatkowe grupy kapitałowe korzystają z druków CIT-8A i CIT-8B) mają obowiązek składać osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej (czyli spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej). Obowiązek taki dotyczy także spółek niemających osobowości prawnej, które mają siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Zobowiązane do złożenia CIT-8 są również podatkowe grupy kapitałowe.

Warto też pamiętać, że nie tylko uzyskanie przychodów lub poniesienie straty w danym roku obliguje podatnika do rozliczenia z fiskusem. Deklarację CIT-8 składa się również wtedy, gdy w danym roku podatnik nie uzyskał przychodów lub uzyskał wyłącznie przychody zwolnione z podatku. Deklaracja CIT-8 jest bowiem zeznaniem o wysokości dochodu lub straty, nie zaś o wysokości podatku. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy podatek nie wystąpi ale podatnik uzyskał przychody lub poniósł koszty, musi złożyć zeznanie.

Przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnym powinni również pamiętać, że roczny CIT-8 składany jest tylko w formie elektronicznej. Niezbędne będzie tu także posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu.

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach z bloga