Ewa Banaszak
Ewa Banaszak Senior Tax Coordinator

Planowane zmiany w CIT – wprowadzenie obniżonej stawki CIT w wysokości 9%

Spread the love

W dniu 24 sierpnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT, Ordynacji Podatkowej i kilku innych ustaw. Projekt ten przewiduje szereg istotnych zmian w systemie podatkowym.

Jedną z nich jest wprowadzenie preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9% dla grupy podmiotów posiadających status małego podatnika oraz podmiotów rozpoczynających działalność.

Ograniczenie zastosowania stawki do dochodów z zysków kapitałowych

Zgodnie z projektem nowelizacji obniżona stawka 9% znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych.

Podmioty uprawnione do skorzystania ze stawki CIT w wysokości 9%

Możliwość skorzystania z obniżonej stawki przysługiwać będzie podatnikom wyłącznie w sytuacji, w której przychody osiągnięte przez nich w danym (bieżącym) roku podatkowym nie przekroczą kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln EUR.

Ze stawki CIT w wysokości 9% skorzystają:

  • podmioty posiadające status małego podatnika (ustalany w oparciu o przychody ze sprzedaży danego podmiotu z poprzedniego roku podatkowego – nie mogą przekroczyć równowartości 1,2 mln EUR) oraz których dochodowość (ustalana jako udział dochodów w przychodach w poprzednim roku podatkowym) nie przekracza 33%,
  • podmioty rozpoczynające działalność – w pierwszym roku podatkowym.

Wyłączenia

Projekt ustawy wprowadza kilka warunków wyłączających możliwość zastosowania preferencyjnej stawki 9%. Z możliwości takiej nie będzie mógł skorzystać:

  • podatnik utworzony w wyniku działań restrukturyzacyjnych (tj. jeżeli w roku utworzenia oraz w roku następującym został do podatnika wniesiony wkład w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego uprzednio przez podmiot wnoszący, zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo składników majątkowych takiego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej równowartość 10 tys. EUR) – w roku rozpoczęcia działalności przez podatnika oraz w roku bezpośrednio po nim następującym,
  • podatnik, który dokonał określonych działań restrukturyzacyjnych (tj. podziału spółki albo wniesienia tytułem wkładu do innego podmiotu uprzednio prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo składników majątkowych takiego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej równowartość 10 tys. EUR lub składników majątku uzyskanych przez podatnika w wyniku likwidacji innych podatników) – w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład oraz w roku bezpośrednio po nim następującym,
  • podatnik wchodzący w skład podatkowej grupy kapitałowej.

Sposób wpłacania zaliczek

Podatnicy uprawnieni do stosowania niższej stawki mogą płacić zaliczki przy uwzględnieniu niższej stawki, lecz jedynie do momentu, w którym ich przychody w bieżącym roku podatkowym przekroczą kwotę 5 mln PLN. Po przekroczeniu tego progu dalsze zaliczki będą musiały być obliczane przy zastosowaniu stawki podstawowej.

Wejście w życie

Zgodnie z projektem ustawy obniżona stawka CIT w wysokości 9% znajdzie zastosowanie już w stosunku do dochodów (przychodów) uzyskanych od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2017 r. Wyjątki – na podstawie przepisów przejściowych -dotyczyć będą jedynie podatników utworzonych w wyniku restrukturyzacji i podatników dokonujących restrukturyzacji w okresie pomiędzy dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy a dniem jej wejścia w życie.

 

Źródło:Projekt ustawy
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315309/12530089/12530090/dokument354880.pdf

Źródło:Uzasadnienie do projektu ustawy
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12315309/12530089/12530090/dokument354882.pdf

 

Bez kategorii | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu