Małgorzata Kurzac
Małgorzata Kurzac Konsultant

Ryczałt od najmu prywatnego bez oświadczenia i ewidencji

Spread the love

Koniec ze sformalizowanym wyborem ryczałtu

Z dniem 1 stycznia 2019 r. mają wejść w życie nowe regulacje dotyczące zryczałtowanego opodatkowania przychodów z tytułu najmu prywatnego. Ministerstwo Finansów planuje korzystną dla podatników zmianę polegającą na zniesieniu obowiązku składania naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu. Podatnik zadeklaruje zamiar ryczałtowego opodatkowania poprzez dokonanie pierwszej wpłaty podatku obliczonego według stawki zryczałtowanej. Jeżeli podatnik osiągnie pierwszy przychód z tytułu najmu prywatnego w grudniu danego roku podatkowego, to złożenie zeznania PIT-28 będzie równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania przychodów w formie ryczałtu.

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów stosowne oświadczenie składa się w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego. W przypadku, gdy podatnik rozpoczął osiąganie przychodów już w trakcie trwania roku podatkowego, oświadczenie należy złożyć nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego.

Przelewy bankowe zamiast ewidencji

Planowana nowelizacja przewiduje także zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów z najmu prywatnego, w przypadku gdy wysokość przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysokość przychodów ustalana będzie na podstawie dowodów potwierdzających otrzymanie przychodów, np. w postaci potwierdzenia przelewu na rachunek wynajmującego.

Granice najmu prywatnego a działalności gospodarczej

Na marginesie warto także wspomnieć o niedawno zapadłym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu dotyczącym ryczałtowego opodatkowania najmu prywatnego (sygn. I SA/Op 191/18).  W wyroku tym Sąd stwierdził, że osoba fizyczna inwestująca na znaczną skalę w nieruchomości celem osiągnięcia zarobku, jest przedsiębiorcą. Rozstrzygniecie zapadło na tle sporu o to, czy osoba fizyczna uzyskująca przychody z najmu ponad 20 lokali jest przedsiębiorcą zobowiązanym do rozliczenia podatku dochodowego według skali albo podatku liniowego. Organ podatkowy twierdził, że choć liczba wynajmowanych nieruchomości nie przesądza o kwalifikacji danej działalności, to nie można zarabiać na ponad 20 lokalach, nie zajmując się nimi w sposób zorganizowany i ciągły. Zdaniem organu osoba wynajmująca znaczną liczbę lokali powinna być uznana za przedsiębiorcę, który nie może korzystać z opodatkowania przychodów w formie ryczałtu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu podzielił stanowisko organu w tej sprawie.

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach z bloga