Mikołaj Ratajczak
Mikołaj Ratajczak Doradca podatkowy

Unia wprowadza szybkie poprawki w przepisach o VAT

Spread the love

Na początku października Rada ds. Gospodarczych i Finansowych UE przyjęła projekty aktów prawnych wprowadzające krótkoterminowe usprawnienia w zakresie rozliczania transakcji transgranicznych (tzw. pakiet „quick fixes”). Mają one być stosowane od 1 stycznia 2020 roku i obowiązywać do momentu przyjęcia docelowego, nowego systemu VAT, nad którym trwają obecnie prace i który ma zastąpić obecny system „przejściowy”, który jest stosowany od 1993 roku.

Wprowadzane rozwiązania są cztery. Pierwsze dotyczy składów konsygnacyjnych (call-off stock). Nowe przepisy wprowadzają w tym przypadku uproszczenia oraz ujednolicają zasady funkcjonowania składów konsygnacyjnych, w przypadku których sprzedawca przenosi zapasy do magazynu będącego w dyspozycji znanego mu nabywcy w innym państwie członkowskim.

Druga, szybka poprawka, dotyczy numeru identyfikacyjnego VAT. Polega na wprowadzeniu jako dodatkowego warunku korzystania ze zwolnienia z VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów bezwzględnego wymogu podania informacji o numerze identyfikacyjnym klienta.

Trzecia poprawka wprowadza nowe, bardziej jednoznaczne kryteria rozliczania transakcji łańcuchowych. Będą one miały na celu eliminację wątpliwości przy ustalaniu, która z dostaw w ramach łańcucha stanowi dostawę ruchomą.

Ostatnia poprawka dotyczy dowodów dostaw wewnątrzwspólnotowych i polega na ujednoliceniu dokumentacji wymaganej dla potrzeb zastosowania 0% stawki VAT w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Uzgodnione, w czasie posiedzenia Rady, projekty muszą teraz uzyskać opinię Parlamentu Europejskiego. Po konsultacjach z parlamentem Rada UE musi przyjąć zmiany jednomyślnie.

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach z bloga