Mikołaj Ratajczak
Mikołaj Ratajczak Doradca podatkowy

Niedostateczna kapitalizacja – nowe zasady dla „starych” pożyczek

Spread the love

Początek 2019 roku dla podatników oznacza kolejne zmiany zasad dotyczących niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji, czyli wyznaczania limitów zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od finansowania dłużnego. Przepisy obowiązujące od początku roku już niedługo będą miały zastosowanie dla wszystkich pożyczek, niezależnie od daty ich otrzymania.

Dotychczasowe regulacje

W ostatnich latach przepisy odnoszące się do cienkiej kapitalizacji wielokrotnie nowelizowano, przez co zmianom ulegały niektóre kryteria w tym zakresie, dotyczące m.in. podmiotów udzielających finansowania, kalkulacji odsetek niezaliczanych do kosztów podatkowych czy też stopnia powiązania między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2014 roku, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych dotyczyły finansowania udzielonego przez podmioty bezpośrednio powiązane z pożyczkobiorcą, posiadające min. 25% udziałów/akcji, jeżeli wartość zadłużenia przekraczała trzykrotność kapitału zakładowego dokapitalizowanego podmiotu. Odsetki od takiego finansowania w części przekraczającej powyższy limit (obliczany na moment ich spłaty), nie stanowiły kosztów podatkowych dla pożyczkobiorcy. Natomiast w latach 2015 – 2017 powyższe przepisy znowelizowano, m.in. poszerzono katalog pożyczkodawców również o podmioty powiązane pośrednio, zmieniono sposób wyznaczania limitów kosztów finansowania dłużnego z trzykrotności kapitału zakładowego pożyczkobiorcy na wartość jego kapitałów własnych pożyczkobiorcy, określanego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek.

Nowe zasady niedostatecznej kapitalizacji

Początek 2018 roku wprowadził rewolucyjne zmiany w zakresie przepisów o cienkiej kapitalizacji, ponieważ zastosowano zupełnie nowe rozwiązania – ograniczenie kosztów podatkowych miało zastosowanie nie tylko do finansowania pochodzącego od podmiotów powiązanych, ale również od innych podmiotów niezależnych np. od banku. Ponadto, wprowadzono nowy limit – nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nad przychodami z tego tytułu jest uznawana za ciężar kosztów podatkowych po przekroczeniu limitu 3 mln zł., wyłącznie do wysokości 30% wskaźnika EBITDA (wynik finansowy przed uwzględnieniem odsetek, opodatkowania i amortyzacji).

Co zatem zmieni się w 2019 roku ?

Regulacje obowiązujące od początku roku dotyczyły tylko nowego finansowania, przekazanego po 1 stycznia 2018 roku. Dla pożyczek otrzymanych przed tą datą zastosowanie miały przepisy przejściowe, zgodnie z którymi w odniesieniu do tych pożyczek można stosować poprzednio obowiązujące przepisy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. Powyższe oznacza, że wraz z początkiem 2019 roku obecnie obowiązujące zasady znajdą zastosowanie dla wszystkich otrzymanych pożyczek niezależnie od tego, kiedy zostały przekazane pożyczkobiorcy.

Możliwe działania

W związku z przedstawionymi powyżej zmianami w rozliczeniach, warto przeprowadzić jeszcze w tym roku weryfikację zobowiązań finansowych, zarówno w stosunku do podmiotów powiązanych, jak i zewnętrznych (np. banków). Może się bowiem okazać, że jeszcze w tym roku możliwe będzie podjęcie działań pozwalających na ograniczenie negatywnych skutków nowych przepisów. Efekt tak można by osiągnąć np. poprzez spłatę bądź skapitalizowanie całości lub części zadłużenia rozliczanego dotychczas na „starych” zasadach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach z bloga