Maciej Woźnica
Maciej Woźnica Senior Consultant

MF opublikowało objaśnienia dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR)

Spread the love

31 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało oficjalne objaśnienia dotyczące raportowania schematów podatkowych, będące rozwinięciem projektu przekazanego do szerokich konsultacji społecznych w dniu 21 grudnia 2018 r. W stosunku do projektu oficjalne objaśnienia zawierają wiele istotnych zmian i doprecyzowują kwestii budzące poważne wątpliwości w trakcie procesu konsultacyjnego.

Publikacja objaśnień MF stanowi odpowiedź na liczne wątpliwości i zapytania zgłaszane przez stronę społeczną w trakcie konsultacji przepisów prowadzonych już od jesieni ubiegłego roku. Ich celem  jest przedstawienie praktycznych zasad stosowania skomplikowanych i kontrowersyjnych przepisów Ordynacji podatkowej, wprowadzających obowiązek informowania Szefa KAS o uzgodnieniach mających na celu uzyskanie korzyści podatkowych – zarówno o charakterze transgranicznym (w wykonaniu Dyrektywy 2018/822) jak i krajowych.

Objaśnienia Ministra znacznie ułatwiają proces badania występowania obowiązków sprawozdawczych, odnosząc się wprost do następujących pytań:

  1. Co jest przedmiotem informowania?
  2. Kto jest obowiązany do przekazania informacji o schematach podatkowych?
  3. Kiedy należy przekazać informację o schemacie podatkowym?
  4. Jak interpretować przepisy dotyczące poszczególnych cech rozpoznawczych?
  5. Co powinna zawierać informacja o schemacie podatkowym i jak ją przekazać?

Co istotne, objaśnienia mają nie tylko charakter „instrukcji” dla podatników i ich doradców, ale w przypadku tych pierwszych również walor ochronny – zastosowanie się do objaśnień wykluczać będzie wystąpienie dla podatnika negatywnych skutków, w szczególności na gruncie przepisów karnoskarbowych.

Wskazujemy również, iż w objaśnieniach MF wyraźnie wskazany został termin swoisty termin „karencji” związanej z dostosowaniem się do wymogów wynikających z regulacji MDR. Otóż:

  • ewentualne opóźnienia dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych na gruncie przepisów MDR nie będą rodziły negatywnych konsekwencji dla podmiotów zobowiązanych, pod warunkiem że obowiązki te zostaną prawidłowo wykonane do 28 lutego 2019 r.
  • w przypadku prawidłowego wykonania opóźnionych obowiązków informacyjnych w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. opóźnienia te będą traktowane jako przypadki mniejszej wagi.

Podatnicy i ich doradcy mają zatem jeszcze chwilę czasu na przygotowanie się do nowych obowiązków sprawozdawczych.  Zwracamy uwagę, że warto w wskazanym okresie „karencji” zintensyfikować wysiłki – potencjalne niedociągnięcia mogą bowiem skutkować poważnymi sankcjami karnoskarbowymi, a w przypadku podmiotów zobowiązanych do przygotowania procedur wewnętrznych wysokimi karami administracyjnymi.

Bez kategorii | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Nowa matryca stawek VAT

W Sejmie trwają prace nad nową matrycą stawek VAT. Ma ona zastąpić z początkiem przyszłego roku obowiązujący dotychczas system oparty na PKWiU 2008.

Powiadom mnie o nowych wpisach z bloga