Joanna Henzel
Joanna Henzel Doradca podatkowy

Podatnik będzie współdziałał z fiskusem

Spread the love

 Przedsiębiorca, który zdecyduje się na Program Współdziałania ze skarbówką, zyska większą pewność co do swoich rozliczeń podatkowych.

Program Współdziałania będzie nowością w polskim porządku prawnym. Jest to forma współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z dużymi podatnikami, oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu oraz transparentności, wykraczającej poza ustawowe obowiązki. Propozycję kształtu przepisów, które w tym zakresie miałyby znaleźć się w Ordynacji podatkowej, przewiduje ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (druk sejmowy nr 3788), oczekująca na podpis Prezydenta.

Potrzebna będzie umowa…
Program Współdziałania został przewidziany tylko dla największych firm, których przychody przekraczają równowartość 50 mln euro. Warunek dotyczący tego poziomu przychodów spełnia obecnie ok. 2,5 tys. podatników.
Zawarcie umowy będzie dobrowolne, a z inicjatywą jej zawarcia będzie mógł wystąpić zarówno przedsiębiorca, jak i organ podatkowy. Umowa będzie zawierana w formie pisemnej na czas nieokreślony. W każdym momencie podatnik będzie mógł umowę wypowiedzieć. Podobnie Szef KAS, jednak w przypadku rozwiązania umowy przez skarbówkę, przedsiębiorca przez 2 lata nie będzie mógł ubiegać się o ponowne przystąpienie do Programu.
Szef KAS będzie prowadził rejestr zawartych z podatnikami umów, publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.
Program ma ruszyć od 1 lipca 2020 r., z tym, że przez trzy lata, czyli od 1 lipca 2020 do 1 lipca 2023 r., szef KAS będzie mógł ograniczyć do 20 liczbę podmiotów, z którymi podpisze umowę w ramach Programu Współdziałania.

… którą poprzedzi audyt
Jednak, aby w ogóle do umowy przystąpić, podatnik będzie musiał przejść pozytywnie weryfikację w postaci audytu podatkowego roku bieżącego oraz 2 lat wstecz. Audyt będzie miał na celu sprawdzenie czy podatnik wypełnia obowiązki podatkowe oraz czy ma właściwe tzw. ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego, czyli procedury zapewniające poprawność rozliczeń podatkowych. Audyt będzie przeprowadzany przez szefa KAS i działających w jego imieniu pracowników. Dodatkowo przeprowadzany będzie „audyt funkcji podatkowej”, w trakcie którego niezależny doradca (niezależny doradca podatkowy, biegły rewident, spółka doradztwa podatkowego lub firma audytorska) sprawdzi czy firma prawidłowo wykonuje obowiązki podatkowe oraz czy wdrożone przez nią ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego są skuteczne i właściwe.

Obowiązki podatnika i urzędu
Gdy już do zawarcia umowy o współdziałanie między przedsiębiorcą a skarbówką dojdzie, obie strony będą musiały przestrzegać pewnych zasad i dopełniać pewnych obowiązków.

Dla podatników określono cztery główne obowiązki:

  • dobrowolne i prawidłowe wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
  • posiadanie uzgodnionych z organem podatkowym skutecznych i adekwatnych ram wewnętrznego nadzoru podatkowego
  • zgłaszanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, bez wcześniejszego wezwania, wszelkich istotnych zagadnień podatkowych, które, obiektywnie oceniając, mogą stać się źródłem sporu między podatnikiem a organem podatkowym
  • niezwłoczne przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, bez wezwania, istotnych informacji mogących mieć wpływ na uzyskanie korzyści podatkowej przez podatnika, zgodnie z określonymi w umowie o współdziałanie progami istotności.

Z kolei Szef KAS w relacji z podatnikiem będzie musiał stosować zasadę proporcjonalności poprzez dostosowanie formy i częstotliwości działań weryfikujących poprawność rozliczeń podatkowych podatnika. U podatników, którzy podpiszą umowę, nie będzie kontroli podatkowych. Będą tylko kontrole celno-skarbowe, a organem właściwym w tym zakresie będzie wyłącznie szef KAS.

Korzyści
Na podatnika wywiązującego się z umowy zasadniczo nie będzie mogła zostać nałożona dodatkowa sankcja VAT związana z unikaniem opodatkowania (art. 58a Ordynacji podatkowej). Podatnik taki będzie korzystał z domniemania dobrej wiary. Firmy objęte Programem Współdziałania będą korzystać z obniżonych odsetek oraz nie będą zobowiązane do raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR), jeśli to one są jedynym korzystającym.

Niewątpliwą korzyścią będzie też możliwość zawierania porozumień podatkowych, czyli znacznie szybszy i uproszczony (bez formalności) sposób załatwienia kwestii spornych i wątpliwych. Porozumienia mają dotyczyć:

  • interpretacji indywidualnych
  • uprzednich porozumień cenowych (APA)
  • opinii zabezpieczających przez klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania
  • wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania w CIT
  • innych kwestii, niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie.

Jeśli jednak nie dojdzie do zawarcia porozumienia w danej sprawie, wtedy sporne zagadnienie będzie można rozwiązać w standardowy sposób (np. występując z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej).


Zachęcam do zapoznania się z naszym wcześniejszym wpisem dotyczącym porozumień cenowych

Prawo i podatki | Archive
KAS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu