Joanna Henzel Manager, Tax Advisor

Chcesz mieć pewność co do stosowanej stawki VAT? Złóż wniosek o WIS

Spread the love

Można już wnioskować o Wiążącą Informację Stawkową (WIS). Jednak decyzje wydane na podstawie złożonych dziś wniosków będą obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

Skąd takie przesunięcie? Stąd, że dopiero z początkiem kwietnia  zacznie obowiązywać nowa matryca stawek VAT, w ramach której:

  • towary będą identyfikowane na podstawie Nomenklatury Scalonej (CN)
  • budynki – na podstawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)
  • usługi – na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r. (PKWiU 2015).

Po co zatem już teraz wnioskować o WIS? Resort finansów udostępniając taką opcję wcześniej dał możliwość przedsiębiorcom zapoznania się zarówno z nową matrycą stawek VAT, jak i z nowym instrumentem, jakim jest WIS, a także możliwość wcześniejszego uzyskania WIS – zanim nowe realia zaczną obowiązywać. Trzeba jednak pamiętać, że ochrona prawnopodatkowa wynikająca z WIS wydanych w okresie od 1 listopada 2019 r. (od tego dnia wnioskowanie o WIS jest możliwe) do 31 marca 2020 r. będzie skuteczna – WIS będzie chroniła podatnika, wiążąc organy podatkowe dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

Najistotniejsze jest jednak to, że otrzymana przez podatnika WIS wyjaśni wreszcie jego wątpliwości co do właściwej stawki VAT – a jak wiadomo ustalenie właściwej stawki VAT w wielu przypadkach jest wyjątkowo karkołomnym zadaniem, związanym z istotnym ryzykiem podatkowym w przypadku ewentualnej pomyłki. Otrzymana WIS będzie stanowiła dla podatnika realną ochronę w przypadku ewentualnej kontroli czy sporu z fiskusem.

Wniosek o WIS
Wniosek o wydanie WIS to formularz WIS-W. Podatnik wskazuje we wniosku, czy dotyczy on towaru, usługi czy też obu elementów (tzw. świadczeń kompleksowych). Trzeba też wpisać ilość towarów lub usług, których dotyczy wniosek i wskazać klasyfikację, według której mają być sklasyfikowane.

Najważniejszą częścią wniosku jest szczegółowy i wyczerpujący opis towaru bądź usługi, które maja zostać poddane analizie w celu ich klasyfikacji.

Do wniosku podatnik może dołączyć załączniki. Mogą to być np. fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta i inne dokumenty dotyczące danego towaru czy usługi. Wszystko po to, aby lepiej przedstawić dany towar lub usługę.

Ile trzeba będzie czekać i ile zapłacić za ochronę
Opłata za otrzymanie WIS będzie wynosić 40 zł od każdego wniosku (dla jednego towaru lub jednej usługi).

Wnioskodawca będzie dodatkowo zobowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz, jeżeli rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS będzie wymagało przeprowadzenia takich badań lub analiz. Badania i analizy będą przeprowadzane przez laboratoria jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub inne akredytowane laboratoria, Bibliotekę Narodową, a także instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium kraju, dysponujące wyposażeniem niezbędnym dla danego rodzaju badań lub analiz.

WIS ma być wydawana bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez podatnika wniosku.

WIS a split payment
WIS będą wydawane nie tylko w zakresie stawek VAT, ale również w celu sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania innych niż „stawkowe” przepisów ustawy o VAT. Oznacza to, że można złożyć wniosek o WIS w celu weryfikacji, czy dany towar lub usługa podlega pod obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności split payment.

Biorąc pod uwagę, jakie wątpliwości i zagrożenia, zarówno dla sprzedawcy, jak i dla nabywcy, niesie ze sobą obowiązkowy split payment, warto rozważyć już dziś uzyskanie odpowiednich WIS.

Prawo i podatki | Archive
WIS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu