„Tarcza antykryzysowa” dla przedsiębiorców i gospodarki

Spread the love

Premier Mateusz  Morawiecki  zaprezentował założenia pakietu pomocowego dla przedsiębiorców i gospodarki. „Tarcza Antykryzysowa”, bo taką otrzymał nazwę, będzie podzielona na pięć części, a jego deklarowana wartość to 212 mld zł.

Pakiet, którego pełna nazwa brzmi: „Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2”, został przedstawiony na konferencji prasowej w dniu 18 marca br. i ma obejmować pięć głównych obszarów, co do których na tym etapie znane są jedynie ogólne, streszczone poniżej założenia.

 • Bezpieczeństwo pracowników

W zakresie wsparcia zatrudnionych zapowiedziano dopłaty do wynagrodzeń. Przy spełnieniu określonych (i jeszcze nie ujawnionych) kryteriów, budżet państwa pokryje 40% wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce. Drugie 40% musi pokryć pracodawca, a pracownik – zgodzić się na obniżenie wypłaty o jedną piątą. Dodatkowo przewiduje się, że państwo dofinansuje koszty pensji pracowników firm w przestoju – pokrywając blisko połowę wynagrodzeń. Osoby na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnieniu mają otrzymać dofinansowanie w wysokości ok. 2 tys. zł brutto miesięcznie.

 • Finansowanie przedsiębiorstw

Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły liczyć na wypłaty środków pomocowych do wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo przedsiębiorcy otrzymają gwarancje kredytowe, mikropożyczki do 5 tys. zł, dopłaty do odsetek od kredytów. Branże szczególnie dotknięte spadkiem obrotów mają otrzymać dedykowane formy wsparcia, np. odsunięcie terminów rat leasingowych dla branży transportowej o 3 miesiące czy wydłużenie z 30 do 180 dni terminu zwrotu bez biura podróży wpłat klientów za niezrealizowane wycieczki. Duże firmy mają otrzymać możliwość finansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju w formie tymczasowego podwyższenia kapitału lub obligacji.

Ponadto zakłada się możliwość rozliczenia tegorocznych straty podatkowych w całości w kolejnym roku (bez limitu 50%), a w przypadku przedsiębiorstw dotkniętych spadkiem przychodów o połowę lub wyższym – możliwość rozliczenia tegorocznej straty z podatkiem CIT lub PIT należnym za 2019 r. (do wysokości 5 mln zł.).

 • Ochrona zdrowia

W ramach wsparcia służby zdrowia zaplanowano przeznaczenie dodatkowej kwoty 7,5 mld zł m.in. na jednoimienne (dedykowane do walki z COVID-19) szpitale zakaźne, materiały ochronne i sprzęt medyczny.

 • Wzmocnienie systemu finansowego

Sektor bankowy ma zostać dodatkowo ustabilizowany akcją wykupu obligacji i poluzowania obowiązkowych rezerw przez Narodowy Bank Centralny, co ma się przełożyć na zwiększenie akcji kredytowej i zapewnienie podaży gotówki dostępnej w obrocie detalicznym.

 • Program inwestycji publicznych

Piąty obszar dotyczy pomocy publicznej. Tu planowane jest utworzenie funduszu w wysokości 30 mld zł na inwestycje publiczne, m.in. drogi samorządowe, cyfryzację i modernizację szkół oraz transformację energetyczną.

Możliwe odroczenie płatności składek ZUS i niektórych podatków

W ramach pakietu pomocowego dla biznesu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o rozłożenie płatności składek ZUS na raty, bądź odroczenie terminu ich płatności. ZUS na swoich stronach informuje, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy:

 • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.
 • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r. i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Aby z tych ulg skorzystać, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w tej sprawie. Ważne jest również to, że preferencje te nie będą obciążone opłatą prolongacyjną.

Zapowiedziano także odroczenie terminów płatności zobowiązań podatkowych przedsiębiorstw w zakresie PIT, CIT i VAT i to niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego formy prawnej.

Dalsze oczekiwania przedsiębiorców

W opinii większości organizacji biznesowych propozycje przedstawione przez rząd są niewystarczające, a realne środki pomocowe znacznie niższe niż zadeklarowana kwota 212 mld zł, z której niemal 70% to instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego i inne dedykowane dla sektora bankowego. Postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, które nie zostały zaadresowane w rządowych założeniach to m.in.:

 • Zawieszenie poboru składek ZUS i niektórych podatków dla firm w przestoju
 • Odroczenie terminu sporządzenia rocznych zeznań podatkowych za 2019 rok
 • Wydłużenie terminu na sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych za 2019 rok
 • Zmiana terminów składania bieżących deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS, raportów NBP i GUS
 • Opóźnienie wejścia w życie nowego JPK VDEK, a także obowiązku zgłaszania się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • Odroczenie terminu wejścia w życie PPK dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników
 • Uwolnienie środków pieniężnych zablokowanych na rachunkach VAT w ramach mechanizmy podzielonej płatności (VAT split payment).

Dotąd nie opublikowano projektu ustawy, w której znajdą się proponowane przez rząd rozwiązania wraz ze szczegółowymi kryteriami i warunkami dostępu do nich. Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach w tym zakresie.

Już dziś zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi doradcami, którzy odpowiedzą na Państwa pytania i pomogą w przeanalizowaniu skutków zmieniającej się sytuacji dla Państwa firm.

Pobierz alert w wersji PDF

Czytaj także: Koronawirus – wpływ na zatrudnienie oraz realizację umów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *