Ułatwienia podatkowe dla przedsiębiorców. Projekt specustawy

Spread the love

Ministerstwo Rozwoju przygotowuje projekt specjalnej ustawy, przewidującej szereg ułatwień dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (w tym przesunięcie w czasie wejścia w życie przepisów dotyczących nowego JPK). 

Projekt ustawy (tzw. pakiet osłonowy) będzie obejmować nowelizację szeregu ustaw. Jego celem jest zapobieganie niepożądanym zjawiskom w gospodarce m.in. poprzez:

  • wprowadzenie ulg w należnościach – w tym udogodnień w płatnościach podatków i składek ZUS
  • poprawę płynności finansowej firm – wprowadzenie instrumentów finansowych dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów
  • ochronę i wsparcie rynku pracy – wprowadzenie m.in. rozwiązań dla firm zmuszonych do przestojów.

W zakresie udogodnień dotyczących rozliczeń podatkowych i prawnych projektowane rozwiązania przewidują m.in.:

  • przesunięcie wejścia w życie z 01.04.2020 na 01.07.2020 r. przepisów dotyczących nowego JPK zastępującego deklarację VAT dla dużych podatników
  • wprowadzenie ułatwień w split payment
  • umożliwienie otrzymania wcześniejszych zwrotów VAT
  • odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 r. od dochodu osiągniętego w 2019 r.)
  • przesunięcie z 13.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).

Będziemy na bieżąco monitorować status prac nad pakietem osłonowym i przekażemy bardziej szczegółowe informacje na temat proponowanych zmian po opublikowaniu projektu ustawy.


English version

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *