W przyszłym roku podwyżka wszystkich podatków i opłat lokalnych

Spread the love

Znamy maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wszystko dzięki obwieszczeniu ministra finansów.

Waloryzacja stawek podatków i opłat lokalnych przez ministra finansów następuje co roku. Uwzględnia ona ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r. Ceny te wzrosły o 3,9% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2019, co w efekcie przełoży się również na wzrost wspomnianych danin fiskalnych.

Warto jednak wyraźnie podkreślić, że stawki określone przez ministra finansów w obwieszczeniu są tymi maksymalnymi. O tym, jaka wysokość opodatkowania będzie obowiązywać na terenie danej gminy decyduje jej rada w podejmowanych uchwałach. Oczywiście stawki określone przez radę mogą być ustalone w wysokości maksymalnej, ale nie muszą. Często rady gmin decydują się na wprowadzenie niższych stawek podatkowych, aby np. przyciągnąć inwestorów na jej teren.

Trzeba też pamiętać, że obecnie wszyscy funkcjonujemy w rzeczywistości pandemicznej, co dodatkowo może wpłynąć na decyzje radnych, aby stawki podatków zminimalizować. Wszystko po to, aby w ten sposób wesprzeć lokalny biznes, który przez ograniczenia związane z koronawirusem i tak boryka się z wieloma trudnościami, a czasem po prostu walczy o przetrwanie. Każda ulga może być w takim przypadku na wagę złota.

Poniżej przygotowaliśmy zestawienie stawek podatków obowiązujących obecnie i od przyszłego roku.

Rodzaj podatku20202021
Od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bezwzględu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków0,95 zł/mkw.0,99 zł/mkw.
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych4,80 zł/mkw.4,99 zł/mkw.
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP0,50 zł/mkw.0,52 zł/mkw.
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji3,15 zł/mkw.3,28 zł/mkw.
Od budynków lub ich części:
mieszkalnych 0,81 zł/mkw. 0,85 zł/mkw.
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej orazod budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej23,90 zł/mkw.24,84 zł/mkw.
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym11,18 zł/mkw.11,62 zł/mkw.
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń4,87 zł/mkw.5,06 zł/mkw.
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP8,05 zł/mkw.8,37 zł/mkw.

W tym miejscu trzeba zwrócić także uwagę na fakt, że podwyżki obejmą także opłaty lokalne, takie jak od środków transportowych, od psów czy opłata targowa. Przykładowo opłata od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie obecnie to 847,70 zł, od przyszłego roku będzie to 880,77 zł. Inny przykład to autobus o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc. Dziś trzeba za niego zapłacić gminie maksymalnie opłatę w wysokości 2003,81 zł, od 1 stycznia będzie to 2081,96 zł. Wzrost obejmie też opłatę targową. Dziś jej maksymalna wysokość jest określona na poziomie 792,21 zł, od przyszłego roku będzie to 823,11 zł. Podobnie będzie z opłatą uzdrowiskową – jest 4,48 zł, będzie 4,66 zł czy z opłatą od posiadania psa – dziś wynosi ona 125,40 zł, a w przyszłym roku wzrośnie do 130,30 zł.

Podstawa prawna:
Obwieszczenie ministra finansów z 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 30 lipca 2020 r., poz. 673).

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami TPA Poland, którzy mogą wesprzeć Państwa przy ustaleniu prawidłowych stawek podatków i opłat lokalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *