Magdalena Popiołek-Cichacka Manager, Tax Advisor

Paragon jako faktura uproszczona – na razie zostaje

Spread the love

Paragon fiskalny z NIP nabywcy, nie przekraczający 450 zł brutto (100 euro) jest fakturą uproszczoną – ogłosiło 16 października Ministerstwo Finansów. Następnie 4 listopada poinformowano o starcie konsultacji podatkowych, które ten stan rzeczy mają zmienić. Ostatecznie 23 listopada Ministerstwo Finansów poinformowało, że obowiązuje stanowisko z 16 listopada.

Trzeba przyznać, że dynamika komunikacji resortu finansów w zakresie paragonów z NIP nabywcy nie przekraczających 450 zł wprawiała w konsternację, zarówno przedsiębiorców, jak i ekspertów podatkowych. Jednego dnia można było uznać, że znamy ministerialną wykładnię, żeby po upływie kilku dni mieć nadzieję na zmianę, która finalnie spełzła na niczym. Na czym zatem stoją przedsiębiorcy?

Paragon jak faktura
Zacznijmy od tego, że zasady wystawiania faktur od sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej zmieniły się 1 stycznia 2020 r. Od tego dnia faktura może być wystawiona tylko wówczas, gdy paragon zawiera NIP nabywcy. Po tej zmianie pojawił się wątpliwość jak paragony do 450 zł (100 euro) z NIP nabywcy powinny być traktowane. Zgodnie z wytycznymi MF i opublikowanymi objaśnieniami taki paragon należy traktować jak fakturę uproszczoną.
Jeśli zatem mamy do czynienia ze sprzedażą pomiędzy podmiotami gospodarczymi na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro), sprzedawca ma prawo udokumentowania jej paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy, czyli fakturą uproszczoną. Uprawnienia sprzedawcy w tym zakresie nie powinny naruszać uprawnień nabywcy w zakresie prawa do otrzymania od razu standardowej faktury dla takiej transakcji, bez konieczności dokumentowania jej paragonem fiskalnym.

Co istotne, przy sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) o charakterze B2B (tj. pomiędzy podmiotami gospodarczymi) udokumentowanej paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy, który stanowi fakturę uproszczoną, nie wystawia się już dla nabywcy kolejnej faktury. Taką wykładnię potwierdziło MF. A nawet w objaśnieniach MF z dnia 16 października br., można znaleźć stwierdzenie, że: „[…] w takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową)”.

Oczywiście inne zasady obowiązują w zakresie sprzedaży dla konsumenta – osoby nie będącej podatnikiem VAT. Jeśli chodzi o konsumentów, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą m.in. sprzedaż, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Jeżeli zatem konsument zgłosi się do sprzedawcy w terminie 3 miesięcy z żądaniem wystawienia faktury na podstawie paragonu fiskalnego, wówczas sprzedawca ma obowiązek wystawić taką fakturę. Paragon wystawiony na rzecz konsumenta nie zawiera NIP nabywcy, w związku z tym faktura również nie będzie zawierała NIP nabywcy.

Dodatkowy kłopot z nowym JPK_VAT
Trzeba jeszcze wspomnieć o dodatkowym problemie, który pojawił się 1 października 2020 r. wraz z wejściem w życie nowego JPK_VAT w stosunku do faktur uproszczonych. W związku z tym, że paragony fiskalne z numerem NIP stanowią faktury uproszczone, powinny być oddzielnie wykazywane w pliku JPK. Jest to dość problematyczne dla wielu podatników. Na chwilę obecną MF, potwierdziło, że do końca roku 2020 faktury uproszczone w pliku JPK_V7 nie muszą być wykazywana oddzielnie, pod warunkiem że są one ujęta w raporcie fiskalnym.

Zgodnie z objaśnieniami MF wszyscy podatnicy wykazują odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone. Niewykluczone jednak, że obowiązek ujmowania w JPK osobno każdej faktur nie wejdzie w życie 1 stycznia, a dopiero 1 lipca 2021 r. – trwają bowiem prace legislacyjne w tym zakresie.

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu