Krzysztof Kaczmarek Managing Partner, Tax Advisor

Można odzyskać VAT. Czas jest jednak ograniczony

Spread the love

Przedsiębiorcy, którym fiskus odmówił prawa do skorzystania z ulgi na złe długi, ze względu na niespełnienie warunków określonych w ustawie, teraz mogą wrócić do sprawy i zawnioskować o zwrot podatku. Taką opcję daje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jednak uwaga, czas na całą procedurę jest ograniczony i wnioskowanie o zwrot podatku jest możliwe do 6 stycznia. Dlaczego? Bo na złożenie podania o zwrot jest miesiąc od opublikowania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w Dzienniku Urzędowym UE. Ten został opublikowany 7 grudnia 2020 r. Warto zatem nie zwlekać z przygotowaniem wniosku, aby złożyć go w terminie i móc odzyskać podatek.

Przypomnijmy o jakim wyroku mowa. Chodzi o orzeczenie TS UE z 15 października 2020 r. (C-335/19) w polskiej sprawie, w której Trybunał uznał, że krajowe przepisy definiujące warunki do skorzystania z ulgi na złe długi narusza art. 90 Dyrektywy VAT (opisywaliśmy to orzeczenie szczegółowo na naszym blogu).
Zgodnie z ustawą o VAT przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na złe długi, jeśli spełnione są określone warunki:

  • dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika VAT zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się wspomnianej korekty:
    • wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni
    • dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

Ponadto trzeba pamiętać, aby od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Unijny Trybunał uznał, że warunki te są niewłaściwe, gdyż przepisy nie mogą uzależniać obniżenia podstawy opodatkowania VAT od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.

Wyrok jest zatem korzystny dla polskich podatników. I daje on możliwość wnioskowania o zwrot podatku, jeśli organ podatkowy odmówił przedsiębiorcy prawa do skorzystania z ulgi na złe długi, bo nie spełnił on – zakwestionowanych przez TS UE – warunków. We wniosku o odzyskanie podatku, jako podstawę zwrotu wystarczy podać orzeczenie TS UE.
Warto też dodać, że Ministerstwo Finansów zapowiedziało już zmiany w ustawie o VAT w związku z orzeczeniem Trybunału.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w odzyskaniu podatku, przygotowaniu odpowiedniego wniosku i zebraniu niezbędnej dokumentacji Eksperci TPA Poland są do dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu