Ewa Banaszak MDR & Tax Coordination Manager

Zbliża się termin na złożenie MDR-3 – AKTUALIZACJA

Spread the love

W nawiązaniu do poniższego opracowania pragniemy sprostować, że w związku z zawieszeniem terminów związanych z raportowaniem schematów krajowych, termin złożenia raportu również został zawieszony do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Będziemy niezwłocznie informowali Państwa o wszelkich zmianach w poniższym temacie.


Raportowanie MDRWraz z terminem na złożenie deklaracji CIT-8 oraz informacji IFT-2R za 2020 r. zbliża się termin na raportowanie schematów podatkowych związanych z podatkiem CIT. Dotyczy to w szczególności tzw. innych szczególnych cech rozpoznawczych, w przypadku których obowiązek raportowania wynika z samego przekroczenia progów wartościowych. 

Raportowaniu podlegać mogą przykładowo dochody (przychody) osiągnięte przez polski zakład nierezydenta albo wypłata dywidendy przekraczające próg 25 mln zł.

Inne szczególne cechy rozpoznawcze

Polskie przepisy o MDR wprowadziły obowiązek raportowania schematów podatkowych wynikających z tzw. innych szczególnych cech rozpoznawczych. Obejmują one sytuacje (uzgodnienia), w których:

  • wartość faktycznego lub oczekiwanego wpływu na podatek odroczony może przekroczyć 5 mln zł,
  • płatnik byłby zobowiązany do poboru podatku u źródła przekraczającego 5 mln zł w roku kalendarzowym, gdyby nie miały zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnienia podatkowe, np. wypłata dywidendy (również pomiędzy polskimi podmiotami) przekraczającej 25 mln zł albo wypłata na rzecz nierezydenta należności wskazanych w art. 21 ust. 1 lub 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • wartość dochodów (przychodów) nierezydenta w roku kalendarzowym przekroczyłaby 25 mln zł, np. dochody z działalności prowadzonej przez zakład zlokalizowany w Polsce, dochody z nieruchomości,
  • różnica między hipotetycznym podatkiem w Polsce a podatkiem podlegającym zapłacie przez nierezydenta w innym państwie przekracza łącznie 5 mln zł w trakcie roku kalendarzowego.

Istotne jest, że w przypadku ww. cech nie musi wystąpić jakakolwiek korzyść podatkowa, aby wystąpił obowiązek raportowania. Wystarczy, że spełniony będzie próg wartościowy oraz kryterium tzw. kwalifikowanego korzystającego (np. przychody/koszty podmiotu lub wartość jego aktywów w roku obrotowym przekracza 10 mln euro lub jest powiązany z takim podmiotem).

Jakie raporty?

Podmioty, dla których ww. cechy występują, powinny dopilnować złożenia odpowiednich raportów MDR. W szczególności konieczne może okazać się złożenie:

  • raportu MDR-1 (informacja o schemacie podatkowym),
  • raportu MDR-3 (informacja o zastosowaniu schematu podatkowego) – ten termin skorelowany jest z terminami deklaracji składanych w zakresie podatku CIT (do 31 marca dla podatników których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym).

Analiza obowiązków MDR

Korzystając z zebranego doświadczenia własnego oraz wiedzy rynkowej, oferujemy Państwu przeprowadzenie analizy ewentualnych obowiązków w zakresie raportowania MDR.


Wsparcie w raportowaniu

Przeprowadzimy Państwa również przez cały proces raportowania. Wskażemy jakie obowiązki w zakresie raportowania należy spełnić, zbierzemy niezbędne dane, przygotujemy i złożymy dokumenty.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

raportowanie MDR - Małgorzata Dankowska Małgorzata Dankowska

Partner, Szefowa warszawskiej praktyki podatkowej

Raportowanie MDR - Ewa Banaszak   Ewa Banaszak

MDR & Tax Coordination Manager


Czytaj także:

Najnowszy wyrok NSA: MDR-y mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej

Jakie sankcje za niedopełnienie obowiązków w zakresie MDR?

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu