Damian Kubiś Partner, Tax Advisor

Ruszyła tarcza 8.0. Więcej firm z opcją skorzystania z pomocy.

Spread the love

Ruszyła tarcza 8.0. Więcej firm z opcją skorzystania z pomocyOd 28 lutego 2021 r. obowiązują przepisy rozporządzenia, które poszerza pomoc dla części przedsiębiorców, którzy najmocniej odczuwają skutki pandemii. To już ósma tarcza antykryzysowa.

Rozporządzenie z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 rozszerza grupę przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o wsparcie rządowe. Wsparcie to może mieć różny wymiar. Może to być ponowne postojowe, dotacja na bieżącą działalność czy zwolnienie ze składek ZUS.

Przepisy najnowszej tarczy obejmują przedsiębiorców z wybranych branż, zgodnie z właściwym kodem PKD (szczegółowo wymienia je rozporządzenie). Ze wsparcia mogą skorzystać także podatnicy, którzy wykażą spadek przychodów w stosunku do września 2020 r.

Postojowe możliwe nie tylko raz

Jedną z opcji do wykorzystania przez wskazanych przedsiębiorców jest ponowne zawnioskowanie o postojowe. Można skorzystać z niego maksymalnie trzy razy. Wniosek o to świadczenie można składać w zależności od potrzeb przedsiębiorców (trzymając się w limicie liczby otrzymanego wsparcia w tej formie), ale najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zakończy się stan epidemii. Ważne jest jednak to, że to kod PKD prowadzonej firmy determinuje liczbę świadczeń postojowych, z których można skorzystać. Część przedsiębiorców, np. prowadzących sklepy (PKD 47.71.Z, 47.72.Z) ma prawo do jednego postojowego. Muzea mogą otrzymać maksymalnie dwa świadczenia postojowe. Grupa uprawniona do trzykrotnego postojowego jest najszersza. Są to przykładowo hotele czy firmy zajmujące się przewozem osób. Podobne zasady dotyczą otrzymania dotacji w wysokości 5 tys. zł na bieżącą działalność.

Zwolnienie ze składek ZUS

Tarcza 8.0 przewiduje także ponowne zwolnienia z opłacania składek ZUS. Zwolnieniem tym mogą być objęte składki za: grudzień 2020, styczeń 2021 oraz luty 2021 r. Również i w tym przypadku okres zwolnienia uzależniony jest od branży, w której działa przedsiębiorca. Inny jest natomiast termin na złożenie wniosku o taką ulgę oraz na przekazanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych do ZUS. Prośbę o zwolnienie można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. Z kolei dokumenty do 31 marca 2021 r. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy płatnik składek jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji i imiennych raportów.

O czym trzeba pamiętać

Jak już podkreślaliśmy pomoc z tarczy 8.0 przewidziana jest dla wybranych branż. Aby skorzystać z tej pomocy trzeba prowadzić działalność według dominującego PKD wskazanego jako podstawa do uzyskania danego świadczenia. Działalność o określonym PKD musi być przeważająca na 30 listopada 2020 r. (ten sam termin był wskazany w tarczy 7.0). Dodatkowo przedsiębiorca musi wykazać spadek przychodów o co najmniej 40 proc. w odpowiednich okresach porównawczych. Najnowsze rozporządzenie wprowadziło dodatkowy okres, w stosunku do którego możliwe będzie wykazanie spadku przychodów – osoby składające wnioski mogą odnieść się już nie tylko do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy czy analogicznego miesiąca roku poprzedniego, ale także do września 2020 r.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z pomocy muszą pamiętać, że zwolnienie ze składek oraz świadczenie postojowe są kwalifikowane jako pomoc publiczna. Dlatego kluczowe jest przekazanie informacji na temat sytuacji ekonomicznej danego przedsiębiorcy oraz  otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii.

Źródło: Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 371

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu