Część wątpliwości dotyczących spółek nieruchomościowych zostało wyjaśnionych

Spread the love

Wprowadzona od 2021 r. definicja spółki nieruchomościowej oraz przepisy związane z obowiązkami spółek nieruchomościowych sprawiają podatnikom liczne wątpliwości interpretacyjne. 19 marca 2021 r., w odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na następujące kwestie:

  • Udział pośredni, a definicja spółki nieruchomościowej

Przy weryfikacji pośredniości jako kryterium warunkującego status spółki nieruchomościowej uwzględnić należy także wartość nieruchomości położonych w Polsce posiadanych przez spółki, w których analizowany podmiot posiada udziały bądź prawa o podobnym charakterze, w proporcji do posiadanego udziału.

  • Wpłata zaliczki na podatek od sprzedaży udziałów spółki nieruchomościowej

Zaliczka na podatek od sprzedaży udziałów spółki nieruchomościowej powinna zostać zapłacona na indywidualny rachunek podatkowy płatnika.

  • Informacje przekazywane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Przepis art. 27 ust. 1e ustawy o CIT obliguje spółki nieruchomościowe oraz podatników posiadających bezpośrednio lub pośrednio udziały w takiej spółce dające co najmniej 5% praw głosu lub praw o podobnym charakterze w terminie do końca 3. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego/roku obrotowego spółki nieruchomościowej do złożenia następującej informacji o:

  • podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce nieruchomościowej udziały lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych praw przez każdy podmiot
  • w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe:
    • liczbie posiadanych bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce nieruchomościowej lub praw o podobnym charakterze – w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych.

Przekazywane informacje muszą być wykazane według stanu na ostatni dzień roku podatkowego/roku obrotowego spółki nieruchomościowej.

Zgodnie z odpowiedzią, w przypadku gdy spółka stała się spółką nieruchomościową od 1 stycznia 2021  r., a jej rok podatkowy jest równy kalendarzowemu, wtedy termin na złożenie przez spółkę nieruchomościową oraz jej wspólników pierwszych informacji upływa 31 marca 2022 r. W takim przypadku, informację należy przygotować według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Ponadto, w odpowiedzi zostało wskazane, że złożenie informacji przez e-PUAP wypełnia obowiązek przekazania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Co więcej, informacja może zostać złożona przez pełnomocnika, o ile posiada on pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).


Źródło: Interpelacja poselska nr 20317 z dnia 19 marca 2021 r.


Czytaj także:

Spółki nieruchomościowe mają więcej czasu na złożenie sprawozdań

Minister finansów określił druki dotyczące spółek nieruchomościowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *