Krzysztof Kaczmarek Managing Partner, Tax Advisor

Już od lipca zajdą zmiany w rozliczeniach VAT przy zakupach zagranicznych

Spread the love

Rada Ministrów przyjęła pakiet e-commerce. Pozwoli on dostosować nasze regulacje do wymogów unijnych. Te z kolei zmierzają do uszczelnienia systemu, opodatkowania paczek spoza UE, czy wprowadzenia uproszczeń dla części transakcji.

Skąd pomysł na zmiany w e-handlu w ramach Wspólnoty? Otóż w praktyce znaczna część sprzedaży, która odbywa się na rzecz konsumentów, zarówno w ramach UE, jak i z krajów trzecich odbywa się za pośrednictwem interfejsów elektronicznych, takich jak platforma handlowa, portal itp. Cały proces zazwyczaj odbywa się z wykorzystaniem – zlokalizowanych na terytorium UE – magazynów zapewniających kompleksową obsługę logistyczną (tzw. magazynów typu fulfilment warehouse). Wielu przedsiębiorców działających w ten sposób nie prowadzi biznesu (ani nie ma siedziby) na terenie UE. To powoduje, że efektywność poboru VAT od takich paczek jest obecnie bardzo niska. Pakiet e-commerce ma tę sytuację zmienić.

Główna zmiana zaproponowana w pakiecie dotyczy wprowadzenia obowiązku poboru i zapłaty VAT w doniesieniu do:

  • podatników, którzy dokonują sprzedaży przy użyciu interfejsu elektronicznego na rzecz unijnych konsumentów towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, lub
  • dostawy towarów na terytorium UE dokonywanej przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów (B2C).

To oznacza, że podmiotem, który podatek będzie musiał pobrać, będzie właściciel interfejsu elektronicznego. Przykładem popularnych serwisów, które taki obowiązek obejmie są chociażby AliExpress czy Amazon. Dziś często się zdarza, że sprzedawcy spoza UE oznaczają przesyłki jako listy lub prezenty, co wskazuje, że wysyłają oni korespondencję bądź upominki. W efekcie towary te nie podlegają opodatkowaniu VAT. To z kolei skutkuje znacznymi uszczupleniami w budżetach poszczególnych państw członkowskich. Od 1 lipca 2021 r. trzeba się przygotować, że każda przesyłka tego typu zostanie opodatkowana.

Druga ważna zmiana to likwidacja zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich, czy wprowadzenie procedury szczególnej, czyli rozliczenia VAT w ramach systemu VAT-OSS (One Stop Shop), która pozwoli uniknąć rejestracji w wielu krajach członkowskich.

Warto tez dodać, że dzięki pakietowi e-commerce ma nastąpić pełniejsze odwzorowanie zasady opodatkowania towarów lub usług w miejscu ich konsumpcji. W konsekwencji przychody z VAT będą zasilać budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru lub usługi. Ponadto chodzi też o zmniejszenie obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT, jeśli chodzi o transgraniczny handel elektroniczny.

Większość regulacji zawartych w pakiecie e-commerce wejdzie w życie już 1 lipca 2021 r.


Jeśli chcecie się Państwo upewnić, jakie zmiany z pakietu e-commerce dotkną Państwa firmy, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

pakiet e-commerce - Krzysztof Kaczmarek Krzysztof Kaczmarek

 

Partner Zarządzający, Doradca podatkowy


 

Prawo i podatki | Archive
VAT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu