Marek Wołyński Manager, Tax Advisory

Polska popiera opodatkowanie międzynarodowych korporacji

Spread the love

rozporządzenia dla przedsiębiorcówPolska znalazła się w gronie 130 państw, które 1 lipca 2021 r. wydało oświadczanie o chęci wypracowania nowych zasad międzynarodowego opodatkowania. Nowe regulacje miałyby objąć m.in. duże „firmy cyfrowe”.

Chodzi o wypracowanie nowych zasad globalnego opodatkowania dużych korporacji odnoszących korzyści z globalizacji i postępującej cyfryzacji. Oświadczenie jest efektem prac pod auspicjami OECD, które trwały ponad 2 lata w ramach projektu przeciwko erozji podstawy opodatkowania i transferu zysku 2.0. (tzw. BEPS 2.0). Polska od początku brała udział w projekcie.

Przypomnijmy, że prace w tym obszarze zapoczątkowano w marcu 2018 roku. OECD zaprosiło do współpracy kraje, które popierały opracowanie zasad międzynarodowego opodatkowania, w tym dotyczących podmiotów cyfrowych.

Etap 1: Giganci do opodatkowania

Prace zostały podzielone na dwa etapy – filary. Pierwszy obejmuje opodatkowanie największych korporacji odnoszących największe korzyści z globalizacji i postępującej cyfryzacji. Mowa tu o takich przedsiębiorstwach jak np. Google, Facebook, Apple. Wypracowane reguły mają definiować międzynarodowe grupy, które nowymi zasadami miałyby być objęte na podstawie wielkości przychodów. Progiem dochodowym ma być kwota 20 mld euro oraz rentowność na poziomie 10%. Próg przychodów ma być obniżony do 10 mld euro 7 lat po wejściu w życie pierwszego filaru, jeżeli zostanie on pomyślnie wdrożony. Przedsiębiorstwo, które spełni te kryteria będzie zobowiązane do realokacji swojego zysku rezydualnego. Zysk ten określany jest mianem nadmiarowego i miałby być on lokowany w krajach, w których te firmy sprzedają swoje towary bądź świadczą usługi.

Z oświadczenia wynika, że mechanizm opodatkowania w pierwszym filarze ma się składać z trzech podstawowych elementów:

  • Kwota A – mechanizm realokacji części zysków grup międzynarodowych, prowadzących działalność w zakresie dóbr kierowanych do konsumenta (CFB – Consumer-Facing Business) oraz zautomatyzowanych usług cyfrowych (ADS – Automated Digital Services). Realokacja ma nastąpić do jurysdykcji, w których znajdują się konsumenci nabywające dane grupy towarów lub usług;
  • Kwota B – ma przewidywać uproszczenie dla dystrybutorów prowadzących działalność o ograniczonych funkcjach i ryzyku i dotyczy wystandaryzowanego poziomu zyskowności dla danej grupy;
  • Mechanizm pewności podatkowej – ma zapobiegać oraz rozwiązywać ewentualne spory na gruncie stosowania mechanizmu kwoty A (przy czym będzie istnieć możliwość rozszerzenia jego stosowania także na inne spory).

Etap 2: Podatek minimalny do zapłaty

Kolejny etap prac nad międzynarodowym opodatkowaniem przewiduje wprowadzenie minimalnego podatku globalnego. Jego stawka miałaby zostać określona na poziomie 15%. Miałyby nim być objęte te międzynarodowe przedsiębiorstwa, które osiągnęły globalne, skonsolidowane przychody w wysokości co najmniej 750 mln euro.

Podatek minimalny został skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić walkę z tzw. rajami podatkowymi – chodzi bowiem o to, aby grupy międzynarodowe nie przenosiły swojej aktywności do krajów stosujących nieuczciwą konkurencję podatkową w celu zmniejszenia bądź uniknięcia opodatkowania. Po wprowadzeniu podatku minimalnego grupy międzynarodowe opodatkowane w danym kraju poniżej minimalnej, efektywnej stawki podatkowej – co najmniej 15% – byłyby objęte dodatkowym podatkiem wyrównawczym.

Celem projektodawców jest jednocześnie to, aby wprowadzając minimalny podatek globalny nie zwiększyć obciążeń fiskalnych przedsiębiorstw prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą. Stąd też pomysł na wprowadzenie mechanizmu tzw. wyłączenia dla rzeczywistej działalności gospodarczej (substance-based carve-out).

Podpisane 1 lipca 2021 r. porozumienie przez 130 krajów kończy pierwszy etap projektu. Oświadczenia nie podpisało 9 krajów, a w pracach brało udział w sumie 139 państw. Podpisu pod dokumentem nie złożyły: Estonia, Węgry, Irlandia, Barbados, Kenia, Nigeria, Peru, Saint Vincent i Grenadyny oraz Sri Lanka.

Oświadczenie jest bazą do dalszych dyskusji i prac nad reformą międzynarodowego systemu opodatkowania. Prace nad projektem w założeniu potrwają do października br. Ministerstwo Finansów wskazało, że Polska będzie brała w nich udział jako aktywny uczestnik.


Czytaj także:

Najemcy w galeriach dostaną ulgę w płatności czynszów

Prawa autorskie do znaku towarowego trzeba amortyzować

Prawo i podatki | Archive

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze posty

Powiadom mnie o nowych wpisach na blogu