MF aktualizuje informator dotyczący TPR

Spread the love

Resort finansów postanowił zaktualizować i poszerzyć o praktyczne przykłady informator TPR. Przedsiębiorcy z dokumentu tego dowiedzą się na przykład, jak można wypełnić informację TPR dla transakcji finansowych czy ubezpieczeniowych.

Dokument nie ma charakteru interpretacji ogólnej Ministra Finansów, a więc nie ma mocy wiążącej dla organów podatkowych, a ochronnej dla podatników, gdy do tych wytycznych się zastosują. Jednak jest to dość kompleksowy przewodnik, który może być precyzyjną wskazówką dla przedsiębiorców, jak wypełnić obowiązki związane z przygotowaniem informacji TPR.

Powodem do opublikowania drugiej edycji informatora była analiza informacji o cenach transferowych złożonych przez przedsiębiorców za 2019 rok. Okazało się bowiem, że część zagadnień sprawiła firmom problemy. Dodatkowo w najnowszej wersji wyjaśnień MF uwzględnia też zmiany w rozporządzeniach o TPR.

Resort finansów w najnowszym dokumencie poszerza opis zagadnień o te dotyczące m.in. transakcji finansowych, ubezpieczeniowych czy związanych z kontraktami długoterminowymi. Dużą część dokumentu stanowią praktyczne przykłady.

Czym jest TPR?

Przypomnijmy, że informacja o cenach transferowych (TPR) to zbiór informacji o transakcjach zawieranych między podmiotami powiązanymi oraz przez podatników z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w tzw. rajach podatkowych). Celem sprawozdawczości TPR jest pozyskanie przez administrację podatkową wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych. Raportowanie TPR to obowiązek w zakresie cen transferowych, który po raz pierwszy dotyczył transakcji rozpoczętych lub kontynuowanych w 2019 r.

Resort finansów w opublikowanym informatorze skupia się na informacji TPR-C(3) i TPR-P(3) według wzorów obowiązujących za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2019 r. Dokument ma formę pytań i odpowiedzi i – jak zaznacza MF – prezentuje on wyłącznie rekomendowany sposób prezentacji danych w informacji TPR i nie dotyczy sytuacji, w których stan faktyczny został ustalony przez właściwy organ w ramach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających lub innych procedur prowadzonych przez organy podatkowe w indywidualnych sprawach podatników.

TPR – terminy

Warto pamiętać o terminach składania informacji o cenach transferowych TPR. Dotychczasowy ustawowy termin składania takich informacji wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Tak więc dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, standardowy termin mija 30 września. Od przyszłego roku, po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu, będzie to 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego (czyli 30 listopada u podatników ze standardowym rokiem podatkowym). Zmiana dotyczy oczywiście terminów ustawowych, a nie wydłużonych w związku z pandemią terminów obowiązujących w 2021 roku.

Z kolei terminy obowiązujące w 2021 roku na złożenie informacji TPR zostały wydłużone ze względu na pandemię:

  •  do 30 września 2021 r. – gdy termin określony zgodnie z ustawą o CIT lub ustawą o PIT upływa w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.,
  •  o 3 miesiące – gdy termin określony zgodnie z ustawą o CIT lub ustawą o PIT upływa w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Czytaj też: