Nowy termin na raportowanie struktury udziałowców spółek nieruchomościowych – 30 września 2022 r.

Spread the love

Ministerstwo Finansów planuje przesunięcie terminu składania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. Termin ten ma zostać przesunięty na 30 września 2022 r. Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego w dniu wczorajszym (17.03.2022) został opublikowany projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Termin składania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy (obrotowy) zakończy się 31 grudnia 2021 r. upływa już 31 marca 2022 r., niemniej jednak nie powstały jeszcze narzędzia informatyczne ani wzory formularzy umożliwiające przesyłanie takich informacji w ustrukturyzowany sposób (tj. za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów). Ministerstwo zapowiada, że stworzenie takich narzędzi będzie możliwe nie wcześniej niż od maja 2022 r. W konsekwencji planowane jest przedłużenie terminu składania informacji do 30 września 2022 r. Ma ono dotyczyć spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub obrotowy kończy się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.


Zobacz też: