Planowane przedłużenie terminów na wypełnienie obowiązków cen transferowych za 2021 r.

Spread the love

English – click here

Na stronie rządowej opublikowany został projekt o zmianie niektórych ustaw z dnia 4 kwietnia 2022 r., w tym zmiany dla Ustawy COVID-owej, zakładający ułatwienia dla podatników w obszarze cen transferowych.

Najważniejszą zmianą z punktu widzenia podatników jest przedłużenie terminów na złożenie formularza TPR wraz z oświadczeniem o dopełnieniu obowiązków związanych z lokalną dokumentacją cen transferowych.

Dodatkowo projekt ustawy wprowadza możliwość skorzystania ze zwolnienia dla transakcji krajowych zawieranych pomiędzy zakładami zagranicznymi, które to poniosły stratę podatkową (z zastrzeżeniem uzyskania łącznych przychodów o co najmniej 50% niższych w danym roku podatkowym od łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok).

Warto również zwrócić uwagę na utrzymanie w mocy innych ulg dla podatników z obszaru cen transferowych, tj. brak konieczności posiadania oświadczenia o dokonaniu korekty cen transferowych, przedłużenie terminu na Master File czy rozszerzenie katalogu osób upoważnionych do podpisania oświadczenia TP.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia powołane w projekcie.

TERMIN NA ZŁOŻENIE FORMULARZA TPR ORAZ OŚWIADCZENIA TP

Projekt zakłada analogiczne do roku poprzedniego rozwiązania w zakresie wydłużenia terminów dla podatników w zakresie spełnienia obowiązków, tj. formularza TPR oraz oświadczenia TP, a mianowicie zamiast 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego:

  • do 30 września 2022 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.;
  • 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dla podatników mających rok podatkowy równy kalendarzowemu oznacza to, że termin na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych, złożenie TPR i oświadczenia TP upływać będzie 31 grudnia 2022 r. a nie 30 września 2022 r., jak na razie wynika z obecnych przepisów.

WARUNEK STRATY PODATKOWEJ A TRANSAKCJE KRAJOWE

Polscy podatnicy, dzięki Ustawie COVID-owej z 2020 r., realizujący między sobą transakcje kontrolowane mieli możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla tych transakcji, nawet jeżeli ponieśli stratę podatkową w danym roku podatkowym.

Dotyczyło to sytuacji, w której dany podmiot poniósł stratę podatkową, ale uzyskał również o co najmniej 50% niższe łączne przychody w danym roku podatkowym od łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok. W tej sytuacji zwolnienie z art. 11n pkt 1 ustawy o CIT dalej mogło mieć zastosowane.

W projekcie ustawy z 4 kwietnia 2022 r. wyłączenie ze spełnienia warunku dotyczącego straty podatkowej zostało utrzymane dla tzw. transakcji krajowych oraz wprowadzone również dla transakcji realizowanych pomiędzy zakładami zagranicznymi położonymi na terytorium Polski (art.11n pkt 1a ustawy o CIT).

Dzięki powyższemu rozwiązaniu podatnicy ze stratą podatkową i odpowiednim poziomem przychodów, którzy spełnią pozostałe warunki określone w art. 11n pkt 1 oraz pkt 1a ustawy o CIT, będą zwolnieni z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji dla transakcji krajowych, w tym realizowanych pomiędzy zakładami zagranicznymi w Polsce.

POZOSTAŁE UŁATWIENIA DLA PODATNIKÓW

W 2022 r. podatnicy będą mogli nadal skorzystać z ułatwień wprowadzonych pierwotnie Ustawą COVID-ową. Poniżej przypominamy ich treść.

  • Przedłużenie terminu na Master File (dokumentację grupową) – podatnicy będą mieli czas do końca trzeciego miesiąca, od momentu upływu terminu na złożenie oświadczenia TP (dla większości podatników będzie to 31 marca 2023 r.).
  • Zwolnienie z posiadania oświadczenia o dokonaniu korekty cen transferowych w czasie trwania epidemii COVID-19.
  • Oświadczenie o sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych może podpisać w czasie trwania epidemii COVID-19:
  • osoba fizyczna – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną
  • osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • osoba uprawniona do reprezentacji – w przypadku pozostałych podmiotów powiązanych

– przy czym pozostanie warunek, że nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem w przypadku pytań dotyczących cen transferowych. 

Joanna Kubińska

Associate Partner, Head of Transfer Pricing

joanna.kubinska@tpa-group.pl


Pobierz cały alert w wersji PDF