Przedłużenie terminów na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w obszarze cen transferowych za 2021 r.

Spread the love

W ramach ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, ustawodawca ponownie zdecydował się na przedłużenie terminów na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w obszarze cen transferowych.

W praktyce zmiana ta oznacza, że wzorem lat ubiegłych, podatnicy będą mieć więcej czasu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za 2021 rok, a tym samym na przygotowanie i przedłożenie informacji o cenach transferowych (TP-R) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Przesunięcie terminów nastąpiło w zakresie następujących obowiązków:

Lokalna dokumentacja cen transferowych (Local File), oświadczenie i informacja TP-R za 2021 rok

Termin na złożenie oświadczania o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych (TP-R) został wydłużony:

  • do 30 września 2022 r. – podatników, których termin upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.,
  • o 3 miesiące – dla podatników, których termin upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

W praktyce oznacza to, że termin na  przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych i wypełnienie powyższych obowiązków sprawozdawczych dla większości podatników, których rok zakończył się 31 grudnia 2021 r., upływa 31 grudnia 2022 r., a nie 30 września 2022 r., jak wynikało to z dotychczasowych przepisów ustawy o CIT.

Grupowa dokumentacja cen transferowych (Master File) za 2021 rok

Przedłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych oznacza również przedłużenie terminu na przygotowanie/dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych (Master File).

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatnicy mają czas na przygotowanie/dołączenie do lokalnej dokumentacji grupowej dokumentacji cen transferowych do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej.

W praktyce dla większości podatników, których rok zakończył się 31 grudnia 2022 r., oznacza to wydłużenie terminu do końca marca 2023 r.

Rekomendacja

Mając jednak na względzie, iż rok 2021 rok to nadal specyficzny rok dla cen transferowych ze względu m.in. na:

  • występującą w 2021 roku globalną pandemię COVID-19 i jej wpływ na gospodarkę oraz niektóre branże, a co za tym idzie na transakcje realizowane przez podmioty w nich działające;
  • w dalszym ciągu konieczność analizy wpływu pandemii COVID-19 na otoczenie ekonomiczne, która to analiza może doprowadzić do wniosków o konieczności przygotowania nowych analiz porównawczych (należy bowiem pamiętać, że ustawa o CIT wskazuje, że: „analiza porównawcza oraz analiza zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany”);
  • upływ ważności analiz danych porównawczych przygotowanych przez podatników na potrzeby dokumentacji za 2018 rok;
  • obowiązujące dla 2021 roku nowe przepisy dotyczące tzw. pośrednich transakcji rajowych nakładające na podatników szereg obowiązków min. w zakresie opracowania procedury weryfikacji pośrednich transakcji i ich identyfikacji, a następnie ich udokumentowania i zaraportowania w formularzu TP-R (szerzej na blogu); jak również
  • zmiany w formularzu TP-R na 2021 rok (nowa, rozbudowana forma wymagająca większego zakresu danych, w tym w zakresie informacji o identyfikacji ww. pośrednich transakcji rajowych).

Rekomendujemy zaplanowanie prac jak najwcześniej, pomimo przedłużenia wskazanych terminów.

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem w przypadku pytań dotyczących cen transferowych. 

Joanna Kubińska

Associate Partner, Head of Transfer Pricing

joanna.kubinska@tpa-group.pl


Pobierz cały alert w wersji PDF